Ce site internet utilise des cookies

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience sur notre site. Les cookies sont utilisés par la plupart des sites web pour aider à personnaliser votre expérience web.
En continuant à utiliser notre site sans modifier les paramètres, vous acceptez notre utilisation des cookies.

Skip to main content

Activiteitenverslag Q3 2010 12-11-2010

Nette financiële schuld verminderd van EUR 249 miljoen op 31 december 2009 tot EUR 40 miljoen; daling van EUR 209 miljoen

 

Op 10 november 2010 bedraagt de intrinsieke waarde per aandeel EUR 302 tegen EUR 290 op 30 juni 2010 (+4%)

 

 

VOORNAAMSTE FEITEN SINDS 30 JUNI 2010
Compagnie du Bois Sauvage heeft zijn beleid van geleidelijke schuldvermindering en versterking van zijn balansstructuur voortgezet.

 

Zoals aangekondigd begin oktober heeft Compagnie du Bois Sauvage, in overleg met het management van de Bank Degroof, de verkoop voltooid van haar gehele participatie in Bank Degroof (14%) aan een consortium bestaande uit Group Cobepa en de familie Cigrang. De transactie is aan de goedkeuring van de toezichthouders onderworpen. De betaling van deze transactie zal plaatsvinden na ontvangst van de goedkeuring (binnen 90 dagen na de transactie).

 

De Vennootschap heeft ook haar participatie in Cofinimmo (verkoop van 130.000 aandelen)  verminderd en het grootste deel van haar belang in Tessenderlo verkocht.

 

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de transactie door de Bank Degroof, zal de geconsolideerde netto schuld tot EUR 40 miljoen teruggebracht worden, een daling van EUR 209 miljoen sinds 1 januari 2010.

 

Op grond van de instemming van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2010 tot de terugkoop van zijn eigen aandelen, heeft Compagnie du Bois Sauvage een discretionair mandaat gegeven aan ING België met de bevoegdheid dit programma zelfstandig uit te voeren vanaf 18 oktober 2010. Op 8 november 2010 bedraagt het aantal teruggekochte aandelen 1.279. De transactiegeschiedenis is beschikbaar op www.bois-sauvage.be (sectie Aandeelhouders Informatie - Terugkoop van aandelen).

 

PARTICIPATIES
De resultaten en/of de verwachtingen van de belangrijkste participaties op 30 september 2010 zijn in overeenstemming met de prognoses.

 

VOORUITZICHTEN VOOR HET LOPENDE BOEKJAAR
Vol vertrouwen in de kwaliteit van de activa in portefeuille, volgt de raad van bestuur met aandacht de evolutie van de markten en blijft voorzichtig wat betreft de vooruitzichten op korte en middellange termijn.

 

FINANCIELE KALENDER
7 maart  2011 (17u35)              Jaarresultaten 2010

 

Het Directiecomité

 

 

De Compagnie du Bois Sauvage is een holdingvennootschap naar Belgisch recht, die genoteerd staat op Euronext Brussels, waarvan de belangrijkste aandeelhouder familiaal en stabiel is.
Haar doel bestaat in het nemen van participaties in al dan niet beursgenoteerde vennootschappen.
Ze wenst op termijn getalenteerde, industriële of financiële ondernemers te begeleiden die in een bepaalde fase van het bestaan van hun bedrijf op zoek zijn naar steun.
Ze komt tussen in de bepaling van de strategische oriëntaties en biedt hulp bij het financieel beheer, de structuur en de stabiliteit van het aandeelhouderschap van haar participaties.
Aangezien ze eveneens gronden bezit, beschikt zij over een vastgoedpatrimonium van hoge kwaliteit dat een bron is van stabiele en terugkerende inkomsten.
Bekommerd om het belang van de eigen aandeelhouders is haar doel het creëren van waarde op lange termijn en het uitkeren van een dividend met regelmatige groei.


back