Ce site internet utilise des cookies

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience sur notre site. Les cookies sont utilisés par la plupart des sites web pour aider à personnaliser votre expérience web.
En continuant à utiliser notre site sans modifier les paramètres, vous acceptez notre utilisation des cookies.

Skip to main content

Cie du Bois Sauvage / Kapitaalvermindering - aanvullende informatie 25-05-2011

 

1.     Kapitaalvermindering - aanvullende informatie

De akte met betrekking tot de kapitaalvermindering van EUR 26 per aandeel die op de Algemene Vergadering op 27 april 2011 is beslist, werd op 16 mei 2011 in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De termijn van twee maanden (bescherming van schuldeisers) vanaf deze publicatie verstrijkt dus op 16 juli 2011.

Als er geen verzet komt van de schuldeisers zal de agenda voor de uitbetaling van de kapitaalvermindering tegen afgifte van coupon 23 er als volgt uitzien:

  • Ex-date                            26/7/2011
  • Record date                     28/7/2011
  • Payment date                   29/7/2011

Hierbij dient te worden opgemerkt dat strip coupon 23 waardeloos zal zijn.

2.     Praktische modaliteiten betreffende de converteerbare obligatie Compagnie du Bois Sauvage 2004-2011 tegen 5,25% met vervaldatum 30 juni 2011

Principe

De conversieaanvragen moeten bij Bank Degroof (Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel) worden ingediend of op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel). Deze aanvragen kunnen ook met tussenkomst van elke andere financiële instelling worden ingediend bij de voornoemde bank.

De obligaties zullen converteerbaar zijn van 10 juni 2011 tot en met 30 juni 2011.

Houders van converteerbare obligaties die niet uiterlijk op 30 juni 2011 de omzetting van hun effecten hebben aangevraagd, kunnen na deze datum dit recht niet langer uitoefenen. De niet-geconverteerde obligaties zijn op 30 juni 2011 terugbetaalbaar tegen pari van de nominale waarde (EUR 180,00).

Aandelen voortgekomen uit de conversie

De aandelen die voortkomen uit de conversie worden uitgegeven met coupon 23 aangehecht.

Dit coupon 23 geeft recht op de uitbetaling van een bijbetaling in geld van EUR 26 per aandeel.

Als de schuldeisers zich niet verzetten tegen de kapitaalvermindering, dan geldt de volgende agenda voor de uitbetaling van deze bijbetaling in geld tegen overhandiging van coupon 23:

  • Ex-date                            26/7/2011
  • Record date                     28/7/2011
  • Payment date                   29/7/2011

Hierbij dient te worden opgemerkt dat strip coupon 23 waardeloos zal zijn.

Overdraagbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn vrij verhandelbaar.

Aangezien er voor de bijbetaling in geld en de kapitaalvermindering in hoofde van de houder dezelfde fiscale behandeling geldt (afwezigheid van heffing), zullen de aandelen die uit de conversie zijn voortgekomen begin juli op NYSE Euronext onder dezelfde code worden ingeschreven als de momenteel uitstaande aandelen (ISIN BE0003592038).

3.     Praktische modaliteiten betreffende de uitstaande warrants en stock options Compagnie du Bois Sauvage

Als de schuldeisers zich niet verzetten tegen de kapitaalvermindering, dan zal de uitoefenprijs van de uitstaande warrants en stock options vanaf 26 juli 2011 met EUR 26 per aandeel worden verminderd zoals beschreven in de onderstaande tabel:

  Aantal Huidige uitoefenprijs (EUR) Nieuwe uitoefenprijs (EUR)
Warrants 2005-1 (10 op 30 juin 2011-2012) 132.500 265,00 239,00
Warrants 2005-2 (10 op 30 juin 2013 tot 2015) 132.500 290,00 264,00
Stock options 2006 (1 op 20 april 2012 tot 2016) 2.350 283,41 257,41
Stock options 2007 (1 op 20 april 2012 tot 2017) 2.300 341,92 315,92
Stock options 2008 (1 op 20 april 2013 tot 2018) 2.700 345,50 319,50
Stock options 2008 (1 op 20 april 2013) 100 345,50 319,50
Stock options 2009 (1 op 20 april 2014) 3.150 158,93 132,93
Stock options 2010 (1 op 20 april 2015) 3.400 189,48 163,48

 

4.     Algemene opmerking

De aanpassing van de conversiemodaliteiten van de obligatie Compagnie du Bois Sauvage en van de uitoefenprijs van de warrants en stock options Compagnie du Bois Sauvage is een gevolg van de toepassing van de anti-verwateringsclausules die vermeld staan in de diverse uitgifteprospectussen en in het stockoptionplan.

Contact
Bruno Spilliaert, Secretaris-Generaal
02/227.54.55
bruno.spilliaert@bois-sauvage.be

 

 


back