This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Skip to main content

Openbaarmaking overeenkomstig Artikel 15 van de Wet van 02.05.2007: Kapitaalstructuur van 05.03.2012 06-03-2012

Gereglementeerde informatie
Openbaarmaking overeenkomstig Artikel 15 van de Wet van 02.05.2007: Kapitaalstructuur van 05.03.2012
Ingevolge de vernietiging van 6.654 eigen aandelen wijzigde de kapitaalstructuur van Compagnie du Bois Sauvage als volgt:

  • Totaal kapitaal: EUR 80.580.600
  • Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 1.575.346
  • Noemer in het kader van de transparantiewetgeving: 1.575.346
  • Geen statutaire drempel

Deze informatie kan geraadpleegd worden op de website van de onderneming (www.bois-sauvage.be) onder de rubriek Aandeelhoudersinformatie/Aantal aandelen.


back