human robot interaction phd thesis dissertation survey cover letter creative journal writing prompts funeral parlor business plan how to evaluate a business plan hire essay writer write paper online

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Skip to main content

Cie du Bois Sauvage - Groep: ACTIVITEITENVERSLAG Q3 2013 (tot 8/11/2013) 08-11-2013

VOORNAAMSTE FEITEN SINDS 30 JUNI 2013

Tijdens het derde trimester van 2013 heeft de Compagnie :

  • haar participatie verkocht in een complex van 240 appartementen (Village Walk Apartments) in de VS aan de herwaarderingsprijs per eind juni 2013.
  • een verkoopovereenkomst ondertekend voor het merendeel van de gronden die zij nog in de provincie Luik bezat eveneens aan de herwaarderingsprijs per eind juni 2013.

In het kader van het Fortis-dossier werd de  eerste zitting voor de Correctionele Rechtbank van Brussel gepland op 28 november 2013.

PARTICIPATIES

De beschikbare resultaten voor het derde trimester van de verschillende participaties zijn in het algemeen conform de verwachtingen.

VOORUITZICHTEN VOOR HET LOPENDE BOEKJAAR

De Raad bevestigt zijn vertrouwen in de kwaliteit van haar activa en blijft voorzichtig voor wat betreft de vooruitzichten op korte/middellange termijn.

FINANCIËLE KALENDER

28 februari  2014 (17u35)              Jaarresultaten 2013

Contact :

Benoit Deckers
Financieel Directeur
GSM : 0475 44 15 96


back