the best resume writing services att business phone plans essay writing checklist rutgers admission essay help great college admission essays on writing celta language analysis assignment discussion section of dissertation dissertation quantitative methodology research paper about abortion developing arguments

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Skip to main content

Cie du Bois Sauvage : Afschaffing van de effecten aan toonder 03-08-2015

Teneinde te voldoen aan de bepalingen van de wet van 14 december 2005 betreffende de afschaffing van de effecten aan toonder en aldus de voltooiing van het dematerialisatie proces mogelijk te maken, zal Compagnie du Bois Sauvage beginnen met de verkoop van aandelen van de vennootschap coupon 29 aangehecht waarvan de eigenaars zich niet gemanifesteerd zullen hebben voor 7 september 2015 (15 uur) ten laatste : ofwel door hun effecten bij hun financiële instelling te dematerialiseren of door opnaamstelling op de maatschappelijke zetel van Compagnie du Bois Sauvage.

De verkoop op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, die zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke vereisten, zal ook de aandelen van de Compagnie du Bois Sauvage omvatten uit verschillende reserves van nog bestaande omruilingen. De houders van aandelen van de overgenomen bedrijven door de Vennootschap, die deze nog niet hebben omgeruild tegen effecten van Compagnie du Bois Sauvage worden uitgenodigd om dit te doen voor 7 september 2015 (15 uur) ten laatste. Na die datum, kunnen zij nog worden gecompenseerd, maar binnen de grenzen gesteld door de wet en ten vroegste op 1 januari 2016 op vertoon van hun oude effecten bij de Deposito- en Consignatiekas volgens de geldige pariteit voor de betreffende omruiling. Fracties zullen niet worden vergoed.

Het officiële bericht gepubliceerd overeenkomstig artikel 11, § 1 van de wet van 14 december 2005, en gewijzigd door de wet van 21 december 2013, bevindt zich in bijlage.

Contact
Benoit DECKERS
Financieel Directeur
GSM: 0475 44 15 96

Dit perscommuniqué werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald. Mocht er een geschil ontstaan over de interpretatie ervan, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig.


Officieel bericht


back