master thesis consulting buyessaypapers net download business plan pdf how to submit assignment on blackboard proofread phd thesis how to write a custom drupal module custom writing paper

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Skip to main content

Compagnie du Bois Sauvage : Terugkoop van eigen aandelen - Week van 14/11/2016 tot 18/11/2016 21-11-2016

Gereglementeerde Informatie 21/11/2016 - 17u50      
   
Uitvoering van de machtigingen van de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2016  
Verklaring van de transacties op eigen aandelen van 14/11/2016 tot 18/11/2016 :  
Transactie datum Aantal teruggekochte aandelen Gemiddelde prijs (€) Hoogst betaalde prijs (€) Laagst betaalde prijs (€) Totaal bruto bedrag (€)
14/11/2016          
15/11/2016 40 304,56 305,00 304,00 12.182,50
16/11/2016 65 304,26 304,70 304,00 19.777,00
17/11/2016 70 303,55 304,95 302,95 21.248,50
18/11/2016          
Totaal 175 304,05     53.208,00
           
In uitvoering van Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd op 26 april 2009, verklaart Compagnie du Bois Sauvage volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel. Per 18/11/2016, bedroeg het aantal sinds 27 april 2016 teruggekochte aandelen 1 915 voor een bedrag van €  577 433,55. Het historische overzicht van de transacties is beschikbaar op www.bois-sauvage.be (rubriek «Financiële Informatie» - «Terugkoop van aandelen»).

back