horse writing paper writing services freelance writer auckland university masters thesis best excuses for no homework write my paper for me masters level how to do literature review in dissertation chemistry percentage yield help purchase newly constructed papers website homework help writing a report on the wizard of oz best dissertation writing companies

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Skip to main content

Compagnie du Bois Sauvage : Terugkoop van eigen aandelen - Week van 19/12/2016 tot 23/12/2016 27-12-2016

Gereglementeerde Informatie 27/12/2016 - 08u50      
   
Uitvoering van de machtigingen van de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2016  
Verklaring van de transacties op eigen aandelen van 19/12/2016 tot 23/12/2016 :  
Transactie datum Aantal teruggekochte aandelen Gemiddelde prijs (€) Hoogst betaalde prijs (€) Laagst betaalde prijs (€) Totaal bruto bedrag (€)
19/12/2016 60 302,90 303,05 302,55 18.174,00
20/12/2016 75 302,82 303,50 302,00 22.711,75
21/12/2016 50 302,94 303,90 302,60 15.147,00
22/12/2016 75 302,39 303,00 301,05 22.679,00
23/12/2016 40 302,21 302,50 301,50 12.088,50
Totaal 300 302,67     90.800,25
           
In uitvoering van Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd op 26 april 2009, verklaart Compagnie du Bois Sauvage volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel. Per 23/12/2016, bedroeg het aantal sinds 27 april 2016 teruggekochte aandelen 2 325 voor een bedrag van €  701 745,10. Het historische overzicht van de transacties is beschikbaar op www.bois-sauvage.be (rubriek «Financiële Informatie» - «Terugkoop van aandelen»).

back