This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Skip to main content

Compagnie du Bois Sauvage : Terugkoop van eigen aandelen - Week van 26/12/2016 tot 30/12/2016 02-01-2017

Gereglementeerde Informatie 02/01/2017 - 08u50      
   
Uitvoering van de machtigingen van de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2016  
Verklaring van de transacties op eigen aandelen van 26/12/2016 tot 30/12/2016 :  
Transactie datum Aantal teruggekochte aandelen Gemiddelde prijs (€) Hoogst betaalde prijs (€) Laagst betaalde prijs (€) Totaal bruto bedrag (€)
26/12/2016          
27/12/2016 51 303,42 304,50 302,45 15.474,50
28/12/2016 62 304,69 305,00 304,40 18.890,90
29/12/2016 47 306,28 306,75 305,05 14.395,15
30/12/2016 10 306,60 306,60 306,60 3.066,00
Totaal 170 304,86     51.826,55
           
In uitvoering van Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd op 26 april 2009, verklaart Compagnie du Bois Sauvage volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel. Per 30/12/2016, bedroeg het aantal sinds 27 april 2016 teruggekochte aandelen 2 495 voor een bedrag van €  753 571,65. Het historische overzicht van de transacties is beschikbaar op www.bois-sauvage.be (rubriek «Financiële Informatie» - «Terugkoop van aandelen»).

back