essay writing services message board research proposal assignment cargo business plan example of a conclusion paragraph for a research paper how do i make my research paper longer helpful hints format in writing a paper how to write time in an essay what is the best essay writing service

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. De cookies worden op de meeste websites gebruikt om deze gebruiksvriendelijk te maken.
Door het verder gebruiken van onze site zonder de parameters aan te passen aanvaard u het gebruik van cookies.

Skip to main content

Bekendmaking van belangrijke deelnemingen per 5 juli 2011 13-07-2011

Gereglementeerde informatie
Bekendmaking van belangrijke deelnemingen per 5 juli 2011 na de wijziging van noemer

 

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Compagnie du Bois Sauvage n.v. een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhoudershap van Entreprises et Chemins de Fer en Chine n.v. onder de 40%-drempel is gedaald (passieve drempeloverschrijding). Entreprises et Chemins de Fer en Chine n.v. bezit voortaan 39,71% van de stemrechten van Compagnie du Bois Sauvage.

 

Guy Paquot controleert Fingaren c.v.a. die Entreprises et Chemins de Fer en Chine n.v. controleert. Samen bezitten ze voortaan 40,45% van de stemrechten van Compagnie du Bois Sauvage.

 

Deze kennisgeving werd ook naar de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) gestuurd.

 

De inlichtingen opgenomen in deze kennisgeving zijn de volgende:

 

Situatie per 5 juli 2011

 

Noemer : 1.611.612

 

Houders van stemrechten Aantal stemrechten op 31/1/2011 Variatie Aantal stemrechten op 5/7/2011 % van stemrechten
Guy Paquot 11.094 + 491 11.585 0,72%
Fingaren c.v.a. 212 - 212 0,01%
E.C.F.C. n.v. 636.301 + 3.730 640.031 39,71%
TOTAAL 647.607 + 4.221 651.828 40,45%

 

 

De maatschappelijke zetel van deze vennootschappen is gevestigd te 1000 Brussel, Wildewoudstraat 17.

 

 

 

Bijkomende informatie

 

Converteerbare obligaties en rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten

 

Houder Type financieel instrument Vervaldatum Uitoefenings-termijn Aantal # stemrechten die kunnen verworven worden bij de uitoefening of de conversie van het instrument
Guy Paquot warrants 2010-2012 30/06/2012 10 tot 30/06 573 573
Guy Paquot warrants 2013-2015 30/06/2015 10 tot 30/06 371 371
Guy Paquot stock option 2011-2016 30/04/2016 01 tot 20/04 650 650
Guy Paquot stock option 2012-2017 30/04/2017 01 tot 20/04 500 500
Guy Paquot stock option 2013-2018 30/04/2018 01 tot 20/04 500 500
Guy Paquot stock option 2014 30/04/2014 01 tot 20/04 500 500
Guy Paquot stock option 2015 30/04/2015 01 tot 20/04 500 500
E.C.F.C. n.v. warrants 2010-2012 30/06/2012 10 tot 30/06 71.261 71.261
E.C.F.C. n.v. warrants 2013-2015 30/06/2015 10 tot 30/06 75.538 75.538

 


back