Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. De cookies worden op de meeste websites gebruikt om deze gebruiksvriendelijk te maken.
Door het verder gebruiken van onze site zonder de parameters aan te passen aanvaard u het gebruik van cookies.

Skip to main content

Cie du Bois Sauvage : Bekendmaking van belangrijke deelneming per 23 maart 2015 26-03-2015

ONDER EMBARGO - DONDERDAG 26 MAART 2015 17.45 UUR

Gereglementeerde informatie
Bekendmaking van belangrijke deelneming per 23 maart 2015

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Compagnie du Bois Sauvage n.v. een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhoudershap van Dhr Guy Paquot / Fingaren / Entreprises et Chemins de Fer en Chine n.v. over de 50%-drempel is gegaan (actieve drempeloverschrijding).

Dhr Guy Paquot controleert Fingaren c.v.a. die Entreprises et Chemins de Fer en Chine n.v. controleert.
Samen bezitten ze voortaan 50,13% van de stemrechten van Compagnie du Bois Sauvage.

Deze kennisgeving werd ook naar de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) gestuurd.

De inlichtingen opgenomen in deze kennisgeving zijn de volgende :

Situatie per 23 maart 2015

Noemer : 1.625.000

Houders van stemrechten Aantal stemrechten op 1/10/2012 Variatie +/- Aantal stemrechten op 23/03/2015 % van stemrechten
Guy Paquot 566 474 1.040 0,06%
Fingaren c.v.a. 91.495 5.507 97.002 5,97%
E.C.F.C. n.v. 657.766 58.803 716.569 44,10%
Totaal : 749.827 64.784 814.611 50,13%

De maatschappelijke zetel van deze vennootschappen is gevestigd te 1000 Brussel, Wildewoudstraat 17.

Bijkomende informatie
Rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten :

Houder Type financieel instrument Vervaldatum Uitoefenings-termijn Aantal Potentiële stemrechten
Guy Paquot warrant(s) 2013-2015 30/06/2015 10 tot 30/06 280 280
Guy Paquot stock option 2006-2016 30/04/2016 01 tot 20/04 650 650
Guy Paquot stock option 2007-2017 30/04/2017 01 tot 20/04 500 500
Guy Paquot stock option 2008-2018 30/04/2018 01 tot 20/04 500 500
Guy Paquot stock option 2010-2015 30/04/2015 01 tot 20/04 500 500
ECFC n.v. warrant(s) 2013-2015 30/06/2015 10 tot 30/06 25.576 25.576

Dit perscommuniqué werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald. Mocht er een geschil ontstaan over de interpretatie ervan, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig.


back