Inleiding

De Vennootschap wil focussen op een beperkt aantal al dan niet beursgenoteerde deelnemingen, overwegend in de industriële sector. De Groep streeft ernaar actief deel te nemen aan de uitwerking van het strategische beleid van de vennootschappen waarin het belegt.

In 2016 heeft de Vennootschap, in uitvoering van de strategie die werd uitgestippeld door de raad van bestuur, haar beleid voortgezet van heroriëntatie op een beperkt aantal deelnemingen. Deze worden hierna toegelicht.