Berenberg Bank

Berenberg Bank is de oudste private bank van Duitsland (1590) en daarmee de tweede oudste bank ter wereld. In 2017 steeg het aantal werknemers met 4,6% tot 1.576 werknemers, hoofzakelijk in Duitsland, maar ook in het buitenland. In de toekomst wil de bank zich nog meer richten op vermogens- en activabeheer (www.berenberg.de).

De invoering van MiFID II zal het hele bankwezen veranderen. Berenberg ziet dat als een kans. Terwijl sommige banken hebben besloten hun personeel af te bouwen, heeft Berenberg in 2017 het aantal analisten van de onderzoeksafdeling met 22% verhoogd tot 122, met nu in totaal 770 bedrijven die worden opgevolgd. MiFID II zal klanten stimuleren om de banken te kiezen die echt waarde toevoegen aan het beleggingsproces. Daarom heeft Berenberg naast zijn onderzoeksafdeling ook zijn uitvoeringscapaciteiten voor beursorders versterkt.

Dankzij de kwaliteit en omvang van de analisten- en verkoopteams heeft de afdeling Investeringsbank in 2017 51 verrichtingen afgerond, tegenover 21 in 2016. 17 daarvan werden uitgevoerd in Engeland.

Berenberg heeft ook de dekking van de vennootschappen in de Verenigde Staten uitgebreid en momenteel worden 97 vennootschappen opgevolgd door de analisten van de bank. Het aantal medewerkers aan de overkant van de Atlantische Oceaan is gestegen tot 50 en de bank beschouwt dit land op lange termijn als een wezenlijke opportuniteit.

De bank blijft ook in 2017 haar positie als adviseur voor complexe activa wat betreft ‘wealth management’ en vermogensbeheer bevestigen door hoogwaardige medewerkers aan te werven om ervoor te zorgen dat de bank goed voorbereid is op de toekomstige groei.

 

 

GECONTROLEERDE NIET-GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

(in miljoen EUR)31/12/201731/12/201631/12/2015
Nettokapitaalopbrengsten483510423
Activa onder beheer (geconsolideerd)41.50040.70040.100
Cost/income ratio72,7%63,9%72,2%
Nettoresultaat90161104
Tier I242245205
Balanstotaal4.7164.738
Aandelenbelang12,00%12,00%12,00%