Berenberg Bank

Berenberg Bank is de oudste private bank van Duitsland (1590) en daarmee de tweede oudste bank ter wereld. In 2021 telt de Berenberg-groep 1.703 werknemers, hoofzakelijk in Duitsland. (www.berenberg.de).

Het nettoresultaat van Berenberg Bank is gestegen van EUR 108 miljoen in 2020 naar EUR 170 miljoen in 2021, het beste resultaat sinds het ontstaan 432 jaar geleden. Die winstgroei is toe te schrijven aan een recordjaar voor de investeringsbank met een sterke stijging tegenover 2020 van de kapitaalmarkttransacties met 114% en van de aandelentransacties met 50%, en aan een stijging van de baten van provisies (van EUR 416 miljoen in 2020 naar EUR 573 miljoen in 2021).

 

De directie van de Bank verklaart daarbij het volgende:“We zijn er in al onze activiteitendomeinen in geslaagd in 2021 op opmerkelijke wijze te groeien. Dankzij ons bedrijfsmodel gericht op onafhankelijk advies en onze indrukwekkende prestaties hebben we in onze belangrijkste markten Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Europa en de VS veel nieuwe klanten en activa kunnen winnen.”

GECONTROLEERDE NIET-GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

(in miljoen EUR)31/12/202131/12/202031/12/2019
Nettobaten provisies en renteopbrengsten611472419
Activa onder beheer (geconsolideerd)44.80041.30040.700
Cost/income ratio65,8%70,9%79,9%
Nettoresultaat17010861
I-kapitaalratio15,4%13,5%12,4%
Balanstotaal6.4004.7005.100
Aandelenbelang11,40%11,69%12,00%