Berenberg Bank

Berenberg Bank is de oudste private bank van Duitsland (1590) en daarmee de tweede oudste bank ter wereld. In 2018 zijn er 1.640 werknemers, hoofzakelijk in Duitsland (www.berenberg.de).

Het nettoresultaat van Berenberg Bank is gedaald van EUR 90 miljoen in 2017 naar EUR 23 miljoen in 2018. Dat resultaat werd beïnvloed door de nettobaten van provisies, die in 2018 met 19% daalden naar 279 miljoen, tegenover 343 miljoen in 2017 (na een stijging met 35% in 2017).

Na een gevoelige uitbreiding van het personeelsbestand voor de implementatie van de MiFID II-richtlijn heeft de Bank besloten om 150 personen te laten afvloeien die deels noodzakelijk waren voor het slagen van de implementatie. Die herstructurering is voor meer dan EUR 10 miljoen opgenomen in het boekjaar 2018.

De directie van Berenberg Bank preciseert dat "2018 commercieel gezien het moeilijkste jaar van het afgelopen decennium was en dat ze in die context niet dezelfde uitzonderlijk goede resultaten heeft kunnen leveren als de laatste jaren". Berenberg Bank blijft vertrouwen in het model en de visie voor ontwikkeling op lange termijn, die wordt gewaardeerd door de klanten.

GECONTROLEERDE NIET-GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

(in miljoen EUR)31/12/201831/12/201731/12/2016
Nettokapitaalopbrengsten332410419
Activa onder beheer (geconsolideerd)36.700(1)41.50040.700
Cost/income ratio88,9%72,7%63,9%
Nettoresultaat2390161(2)
Tier I13,2%14,1%13,4%
Balanstotaal4.7004.7004.716
Aandelenbelang12,00%12,00%

12,00%

(1) Exclusief Berenberg Bank Zwitserland, die eind 2018 voor meer dan 80% werd verkocht.
(2) Inclusief een uitzonderlijke winst op de verkoop van de deelneming in de vennootschap Universal Investment GmbH (zie jaarverslag 2016 en 2017).