Berenberg Bank

Berenberg Bank is de oudste private bank van Duitsland (1590) en daarmee de tweede oudste bank ter wereld. In 2019 zijn er 1.482 werknemers, hoofzakelijk in Duitsland (www.berenberg.de).

Het nettoresultaat van Berenberg Bank is gestegen van EUR 23 miljoen in 2018 naar EUR 61 miljoen in 2019. Die groei van het resultaat is te danken aan een sterke stijging van de baten van provisies (van EUR 279 miljoen in 2018 naar EUR 356 miljoen in 2019) in combinatie met een vermindering van de administratieve uitgaven (van EUR 372 miljoen in 2018 naar EUR 346 miljoen in 2019) door de maatregelen die in 2018 werden genomen om de bank efficiënter te laten functioneren.

Na een gevoelige uitbreiding van het personeelsbestand voor de implementatie van de MiFID II-richtlijn heeft de bank besloten om 150 personen te laten afvloeien die deels noodzakelijk waren voor het slagen van de implementatie. Die herstructurering is voor meer dan EUR 10 miljoen opgenomen in het boekjaar 2018.

Voor de toekomst verklaart de directie van Berenberg Bank het volgende: “We willen onze activiteiten verder blijven ontwikkelen. De investeringsbank heeft een gevestigde structuur en onze ondernemingsbank heeft de overgang van een kredietafdeling naar een adviesinstelling en een particuliere kredietverschaffer goed doorstaan. We zullen nu de nadruk leggen op de uitbreiding en groei van onze
eenheden voor patrimoniumbeheer en hoogkwalitatieve activa (Wealth and Asset Management).”

 

 

GECONTROLEERDE NIET-GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

(in miljoen EUR)31/12/201931/12/201831/12/2017
Nettokapitaalopbrengsten419332410
Activa onder beheer (geconsolideerd)40.70036.700(1)41.500
Cost/income ratio79,9%88,9%72,7%
Nettoresultaat612390(2)
I-kapitaalratio12,4%13,2%14,1%
Balanstotaal5.1004.7004.700
Aandelenbelang12,00%12,00%12,00%

(1) Exclusief Berenberg Bank Zwitserland, die eind 2018 voor meer dan 80% werd verkocht.
(2)Totaal van de Berenberg-groep