Berenberg Bank

Berenberg Bank is de oudste private bank van Duitsland (1590) en daarmee de tweede oudste bank ter wereld. In 2020 telt de Berenberg-groep 1.573 werknemers, hoofzakelijk in Duitsland (www.berenberg.de).

 Het nettoresultaat van Berenberg Bank is gestegen van EUR 61 miljoen in 2019 naar EUR 108 miljoen in 2020. Die groei van het resultaat is te verklaren door een recordaantal van 67 transacties op de financiële markt (beursintroducties en kapitaalverhogingen), alsook door een stijging van de baten van provisies (van EUR 356 miljoen in 2019 tot EUR 416 miljoen in 2020) in combinatie met een daling van de administratieve kosten, exclusief personeelsgerelateerde kosten (van EUR 124 miljoen in 2019 tot EUR 115 miljoen in 2020).


De directie van de Bank verklaart daarbij het volgende: “Zelfs in het moeilijke klimaat ten gevolge van de coronaviruspandemie konden wij de robuustheid van ons bedrijfsmodel aantonen. Ik ben trots op de manier waarop ons bedrijf heeft gereageerd op de enorme omslag in de werkmethoden. In sommige van onze kantoren werkt tot 95% van het personeel van thuis uit. Onze conferenties en roadshows voor beleggers werden online gehouden, en alles verliep vlot.”

GECONTROLEERDE NIET-GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

(in miljoen EUR)31/12/202031/12/201931/12/2018
Nettobaten provisies en renteopbrengsten472419332
Activa onder beheer (geconsolideerd)41.30040.70036.700(1)
Cost/income ratio70,9%79,9%88,9%
Nettoresultaat1086123
I-kapitaalratio13,5%12,4%13,2%
Balanstotaal4.7005.1004.700
Aandelenbelang11,69%12,00%12,00%

(1) Exclusief Berenberg Bank Zwitserland, die eind 2018 voor meer dan 80% werd verkocht.