United Belgian Chocolate Makers (UBCM) (Chocoladegroep)

Belangrijke speler in de Belgische sector voor premiumchocolade.

De omzet van de Chocoladegroep is in 2018 slechts licht gestegen. Na een goede start van het jaar hebben de hete zomer en de betogingen in Frankrijk op het einde van het jaar de verkoop doen omslaan.

De voornaamste merken van de groep zijn Neuhaus (www.neuhaus.be) en Jeff de Bruges (www.jeff-de-bruges.com), samen goed voor 95% van de omzet van UBCM. De overblijvende 5% is afkomstig van Corné Port Royal (www.corneportroyal.com) en Artista Chocolates (www.artistachoc.be).

Neuhaus heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de rentabiliteit van zijn eigen winkelnetwerk en zijn doelstellingen voor commerciële ontwikkeling herzien en kon een lichte omzetstijging laten optekenen. Zoals vermeld in ons jaarverslag 2017 werd een deel van het rentabiliteitsoverschot dat in de loop van het jaar werd behaald terug geïnvesteerd in human resources en commerciële inspanningen. In 2019 zal er vooral worden geïnvesteerd in de modernisering en de organisatie van de productie.

Jeff de Bruges kende een gelijkaardige omzettrend met een lichte stijging. Eind 2018 telde het netwerk telde 509 winkels, tegenover 511 in 2017. Het jaar stond in het teken van de voortzetting van de invoer van het nieuwe winkelconcept in het netwerk en de verdere implementatie van een digitale link met de klanten via de ‘Jeff Club’-applicatie. In de toekomst zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan het heropstarten van de internationale ontwikkeling van het netwerk.

Corné Port-Royal blijft op België focussen en slaagde erin de resultaten te verbeteren dankzij een bedrijfsreorganisatie.

Artista Chocolates heeft een verlies van EUR 0,6 miljoen geboekt, na een verlies van EUR 0,3 miljoen in 2017. Deze resultaten, die onder de verwachtingen liggen, zijn voornamelijk te wijten aan een gebrek aan omzet (EUR 4,7 miljoen), te lage marges en een productiviteit die beter moet.

In het kader van de aandacht voor klanttevredenheid waakt UBCM bij de verschillende merken over de constante verbetering van de productkwaliteit. De hogere productiviteit en de stijging van de verschillende distributienetwerken blijven de belangrijkste uitdagingen voor 2019.

GECONTROLEERDE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (IFRS)

(in miljoen EUR)31/12/201831/12/201731/12/2016
Omzet204,42204,16197,23
Nettoresultaat Groep14,9012,4311,75
EBITDA35,2632,0131,86
Eigen vermogen Groep93,6982,7974,96
Balanstotaal171,02159,46157,26
Aandelenbelang100%100%100%