United Belgian Chocolate Makers (UBCM) (Chocoladegroep)

Belangrijke speler in de Belgische sector voor premiumchocolade.

De voornaamste merken van de groep zijn Neuhaus (www.neuhaus.be) en Jeff de Bruges (www.jeff-de-bruges.com), die samen goed zijn voor 95% van de omzet van UBCM. De overige 5% is afkomstig van Corné Port Royal (www.corneportroyal.com) en Artista Chocolates (www.artistachoc.be).

Neuhaus

 

Neuhaus is een icoon in de wereld van de Belgische kwaliteitschocolade. De wortels van het merk gaan terug tot 1857 toen Jean Neuhaus de oorspronkelijke winkel in de Koninginnegalerij (Brussel) opende, vandaag nog steeds de belangrijkste winkel van het merk.Neuhaus blijft gestaag groeien en heeft de ambitie om wereldwijd door de consumenten erkend te worden als het beste Belgische chocolademerk. Om dat hoofddoel te bereiken focust Neuhaus zich op vier pijlers: (i)productkwaliteit en -innovatie, (ii) merkbekendheid, (iii) klantgerichtheid, met inbegrip van duidelijke keuzes voor locaties en segmenten, en (iv) efficiënte en evoluerende processen. Die vier pijlers steunen op de kwaliteit en de inzet van de medewerkers.

Pijler 1: Er is grote vooruitgang geboekt inzake kwaliteit en duurzaamheid. Alle producten zijn van natuurlijke oorsprong en worden al jaren geproduceerd zonder palmolie. Vandaag is, afhankelijk van de chocolade, 25 tot 50% van de gebruikte cacaobonen afkomstig van plantages waarin de Groep geïnvesteerd heeft, zodat ze de lonen en arbeidsomstandigheden van de cacaoboeren kan garanderen in overeenstemming met haar waarden. Bovendien worden er inspanningen geleverd om te komen tot een duurzamere voetafdruk m.b.t. het plastic en papier voor erpakkingen. Klanten kunnen bij aankoop ook kiezen voor een herbruikbare doos. Maar de innovatie is vooral gericht op de praline: haar imago, haar smaak en vooral het creëren van nieuwe consumptiemomenten. Neuhaus is de uitvinder van de praline en wil blijven uitvinden en verrassen. Neuhaus ontwikkelt ook ‘premium snacking’: het wil het dagelijks snackmoment opwaarderen met nieuwe concepten als Neuhaus Thins, Neuhaus Amusettes en chocoladerepen.

Pijler 2: De inspanningen van het merk zijn vooral gericht op de klantrelatie door een bevoorrechte band op te bouwen via de club ‘Neuhaus Insider’ die bestaat sinds eind 2017. Telkens als Neuhaus een nieuw product lanceert, krijgen de ‘Insiders’ een uitnodiging om in een winkel een gratis staal af te halen. Er is geen aankoopverplichting, Neuhaus wil hen gewoon verwennen. Neuhaus ontvangt zijn klanten alsof ze thuis op bezoek komen. De marketinginspanningen zijn bovendien voornamelijk digitaal. Neuhaus zoekt en vindt nieuwe doelgroepen die overeenstemmen met het profiel van zijn klanten en stelt alles in het werk om hen te binden. Er werd een verjongde merkidentiteit geïmplementeerd met een nieuw logo, nieuwe verpakkingen en een verjongd winkelconcept dat al in een deel van de winkels is geïmplementeerd.

Pijler 3: In 2019 hield 35% van de omzet van het bedrijf rechtstreeks verband met toerisme (luchthavens, treinstations en toeristische winkels). De COVID-19-crisis had dan ook een enorme impact op de resultaten van het bedrijf in 2020. Toch bleef Neuhaus zich focussen op de lange termijn en heeft het de crisis aangegrepen om de bestaande communicatiekanalen naar zijn consumenten verder uit te bouwen, nieuwe kanalen te ontwikkelen en zijn logistiek en IT-systeem heruit te vinden. In de eigen winkels van het bedrijf is de NPS, die aangeeft in hoeverre consumenten bereid zijn de producten van een bedrijf aan te bevelen aan anderen, gestegen tot 85; dat is de hoogste score in de detailhandel. Ook werd de consumentendatabank aanzienlijk uitgebreid. Een aantal onafhankelijke winkels die door de COVID-19-crisis in de problemen waren gekomen werd opgekocht. De software voor de webshops werd vernieuwd en is nu beschikbaar in de VS en Europa via het Salesforce-platform. Er werden nieuwe winkels geopend op belangrijke locaties in Londen (Saint Pancras Station, Covent Garden en binnenkort Waterloo Station) en Duitsland (München, Düsseldorf) om het netwerk uit te breiden met behoud van het imago als kwaliteitsmerk. Verder zijn er onlangs stappen ondernomen om actief te prospecteren voor nieuwe markten in Saoedi-Arabië (Riyad) en Nederland (Den Haag). Er was ook een herstel van de resultaten in de Verenigde Staten, waar het break-evenpoint werd bereikt. Dat resultaat is in de eerste plaats te danken aan de creatie van nieuwe online en offline verkoopkanalen naast de detailhandel. Die laatste blijft een belangrijk ankerpunt voor de merkherkenning, met name in prestigieuze centra zoals Soho en Hudson Yards.

Pijler 4: De logistiek binnen het netwerk is aanzienlijk gereorganiseerd en verbeterd. Neuhaus heeft steeds al zijn chocolade in België geproduceerd, maar de logistieke stromen waren niet altijd optimaal. Die zijn geleidelijk verbeterd om de koolstofvoetafdruk van het transport te verminderen. Ook de IT-systemen zijn gemoderniseerd. De verkoop in lokale winkels (die weinig afhankelijk zijn van toerisme) is in 2021 met meer dan 10% gestegen ten opzichte van 2019 (voor COVID) en de onlineverkoop is verviervoudigd. Helaas hebben de winkels gericht op toeristen zich nog niet hersteld, en in de winkels op de luchthavens ging het nooit slechter. In totaal lagen de verkoopcijfers in 2021 slechts 6% lager dan in 2019.

Neuhaus is optimistisch voor 2022 en heeft het volste vertrouwen in het groeiplan dat een hogere omzet voorspelt dan in 2019, rekening houdend met het feit dat het toerisme het niveau van voor de crisis niet zal bereiken. Neuhaus wil zijn distributienetwerk in België uitbreiden en zich met name richten op de Verenigde Staten, Londen, Duitsland en het Midden-Oosten. De focus moet bovendien veel meer liggen op het gevoel van luxe en op de chocolade zelf. Neuhaus wil een groei op lange termijn verzekeren. Groeien betekent niet groter worden, maar beter worden ... waardoor je uiteindelijk groter wordt.

Jeff de Bruges


Ondanks de nog steeds woedende pandemie is Jeff de Bruges er in 2021 in geslaagd terug te veren en heel wat vooruitgang te boeken.

De positionering van het merk als ‘lokale handelaar’ met een sterke vertegenwoordiging dankzij de verkooppunten in de stadscentra, in combinatie met de gastronomische luxewereld van de chocolade, is een troef geweest voor het merk in deze periode waarin consumenten lokaal wilden kopen en op zoek gingen naar kleine momenten van genot voor zichzelf en voor anderen.

Het andere goede nieuws is dat de consumenten de laatste vier maanden van het jaar geleidelijk de weg hebben teruggevonden naar de winkelcentra, waar de winkels het jaar hebben afgesloten met stijgingen tot het niveau van voor de crisis, of zelfs hoger. In de lente en zomer van 2021 had de ijsverkoop te lijden onder zowel de mondmaskerplicht in de winkelcentra als het slechte weer; opnieuw kon de chocoladeverkoop dat compenseren, wat aangeeft hoe krachtig het concept en hoe relevant het product zijn. De omnichannelnabijheidsstrategie, die in het laatste kwartaal van 2020 werd gelanceerd om tegemoet te komen aan de behoeften van de klanten, heeft zijn doelpubliek bereikt. Click & Collect raakt ingeburgerd en trekt een nieuwe, jongere groep klanten aan, waardoor het merk nog meer het imago van hedendaags en lokaal krijgt. Ten slotte heeft ook de B2B-activiteit zich in het laatste kwartaal van het jaar onderscheiden en duidelijk bijgedragen tot de vastgestelde stijgingen. Ondanks de turbulentie veroorzaakt door COVID-19 zijn er geen verkooppunten gesloten en zijn er zeven nieuwe winkels geopend. De begeleidingsstrategie die in 2019 werd geïmplementeerd, de blijvende aantrekkingskracht van het merk en de goede gezondheid van het netwerk hebben het bedrijf dus drijvende kunnen houden. Op basis van die goede indicatoren kan Jeff de Bruges zijn strategie voor digitale transformatie, die het komende jaar nog verder zal worden uitgebreid, voortzetten en zo zijn status als marktleider in depremiumchocolade in Frankrijk consolideren. Corné PortRoyal blijft focussen op België en op de verbetering van de resultaten na de bedrijfsreorganisatie.

In 2021 heeft Artista Chocolates een winst geboekt van EUR 0,3 miljoen (tegenover een verlies van EUR 0,3 miljoen in 2020) voor een met 23% gestegen omzet ten opzichte van 2020. Dat we opnieuw winst en een groei van de omzet konden boeken is voornamelijk te danken aan een groeiende efficiëntie van de productiviteit.

De Groep heeft sinds meer dan twee jaar een deelneming van 35% in de Ecuadoraanse vennootschap Ecuadorcolat. Die onderneming bezit momenteel meer dan 1,300 ha landbouwgrond waar voornamelijk cacaobomen worden geteeld waarvan de productie bijna uitsluitend zal worden gebruikt om haar aandeelhouders te bevoorraden. Het is in de eerste plaats de bedoeling om de eigen bevoorrading van de Groep te verzekeren, maar ook om tegemoet te komen aan een grote bekommernis om gegarandeerde kwaliteit en respect voor zowel het milieu als de samenleving. Ecuadorcolat heeft in 2021 een negatieve cashflow van ongeveer EUR 0,3 miljoen geboekt, iets meer dan in 2020. De Groep is ervan overtuigd dat de lopende investeringen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden, de milieuvriendelijkheid en de productkwaliteit, en de regeneratie van de plantages in de toekomst positieve resultaten zullen opleveren.
In het kader van de aandacht voor klanttevredenheid waakt UBCM bij de verschillende merken over de constante verbetering van de productkwaliteit. De hogere productiviteit en de stijging van de verschillende distributienetwerken blijven de belangrijkste uitdagingen voor 2022.

GECONTROLEERDE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (IFRS)

(in miljoen EUR)31/12/202131/12/202031/12/2019
Omzet219,45173,16220,58
Nettoresultaat Groep14,33-2,9214,31
EBITDA53,4423,20         49,91
Eigen vermogen Groep105,9091,3696,13
Balanstotaal265,62256,12239,41
Aandelenbelang100%100%100%

(1) De stijging was voornamelijk te danken aan de introductie van IFRS 16.