United Belgian Chocolate Makers (UBCM) (Chocoladegroep)

Belangrijke speler in de Belgische sector voor premiumchocolade.

Met een omzet van meer dan EUR 204 miljoen realiseerde de chocoladegroep in 2017 een omzetstijging van 3,5%.

De vier voornaamste merken van de Groep zijn Neuhaus (www.neuhaus.be), Jeff de Bruges (www.jeff-de-bruges.com),Corné Port Royal (www.corneportroyal.com) en Artista Chocolates (www.artistachoc.be).

In 2017 steeg de omzet van de merken Neuhaus en Corné Port-Royal met 8%, terwijl ook de rentabiliteit steeg tegenover 2016. Dit rentabiliteitsoverschot werd in de loop van het jaar terug geïnvesteerd in marketing en commerciële inspanningen.

Corné Port-Royal blijft op België focussen en slaagde erin de resultaten te verbeteren dankzij een bedrijfsreorganisatie.

Jeff de Bruges kende een gelijkaardige omzettrend met een lichte stijging. Het netwerk telt nu 511 winkels. Het jaar stond in het teken van de versnelde invoer van het nieuwe concept in het netwerk en de uitrol van digitale technologie, waaronder de oprichting van de ‘Jeff Club’.

Artista Chocolates heeft haar productiviteitsinspanningen voortgezet en bouwde de verliezen af naar EUR 0,3 miljoen, na een verlies van EUR 0,9 miljoen in 2016. De vooruitzichten voor 2018 zijn bemoedigend.

In het kader van de aandacht voor klanttevredenheid waakt UBCM bij de verschillende merken over de constante verbetering van de producten. De stijging van de verschillende distributienetwerken blijft de belangrijkste uitdaging voor 2018.

GECONTROLEERDE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (IFRS)

(in miljoen EUR)31/12/201731/12/201631/12/2015
Omzet204,16197,23193,96
Nettoresultaat Groep12,4311,7512,17
EBITDA32,0131,8633,88
Eigen vermogen Groep82,7974,9670,74
Balanstotaal159,46157,26151,91
Aandelenbelang100%100%100%