United Belgian Chocolate Makers (UBCM) (Chocoladegroep)

Belangrijke speler in de Belgische sector voor premiumchocolade.


De voornaamste merken van de groep zijn Neuhaus (www.neuhaus.be) en Jeff de Bruges (www.jeff-de-bruges.com), samen goed voor 95% van de omzet van UBCM. De overblijvende 5% is afkomstig van Corné Port Royal (www.corneportroyal.com) en Artista Chocolates (www.artistachoc.be).

In 2020 werd Neuhaus hard getroffen door de COVID-19-pandemie. 35% van zijn omzet houdt immers rechtstreeks verband met toerisme en reizen, terwijl de rest sterk afhankelijk is van de verkoop in winkels. Naast een strikt beheer van de liquide middelen heeft Neuhaus zich geconcentreerd op de lange termijn door versneld verschillende nieuwe initiatieven te ontwikkelen om zijn groei op korte en middellange termijn verder te zetten (nieuwe distributiekanalen, nieuwe markten) en tegelijk zijn structurele kosten te verminderen. Neuhaus streeft er bijgevolg naar om de oorspronkelijke omzetdoelstelling van 2020 twee jaar later te bereiken, in 2022. 2021 blijft een overgangsjaar gezien de nog steeds onzekere gezondheidssituatie.

 

De omzet van de groep Jeff de Bruges werd hard getroffen door de COVID-19 maatregelen tijdens de lockdown tijdens de paasperiode. Ze verloor bijna een vijfde van haar jaaromzet. De rest van het boekjaar bleek ze veerkrachtig, ondanks de tweede lockdown in november, en met een betere maand december dan in 2019. Dankzij een goed crisisbeheer en steunmaatregelen van het merk kon de daling van de inkomsten worden beperkt en de toekomst van het netwerk worden veiliggesteld. Eind 2020 telde het netwerk 516 winkels, tegenover 520 in 2019, door export die niet kon doorgaan. Jeff de Bruges implementeerde in 2020 zijn multichannelmodel met een nieuwe website en ontwikkelde nieuwe click&collect- en koerierdiensten voor zijn hele netwerk.

Corné Port-Royal blijft op België focussen en slaagde erin de resultaten te verbeteren dankzij een bedrijfsreorganisatie.

In 2020 boekte Artista Chocolates een verlies van EUR 0,3 miljoen, net als in 2019, voor een met 22% gedaalde omzet. De stabiliteit van het resultaat ondanks de gedaalde verkoop is voornamelijk te danken aan een groeiende efficiëntie van de productiviteit.

In het kader van de aandacht voor klanttevredenheid waakt UBCM bij de verschillende merken over de constante verbetering van de productkwaliteit. De hogere productiviteit en de stijging van de verschillende distributienetwerken blijven de belangrijkste uitdagingen voor 2021.

 

 

GECONTROLEERDE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (IFRS)

(in miljoen EUR)31/12/202031/12/201931/12/2018
Omzet173,16220,58204,42
Nettoresultaat Groep-2,9214,3114,90
EBITDA23,20         49,9135,26
Eigen vermogen Groep91,3696,1393,69
Balanstotaal256,12239,41171,02
Aandelenbelang100%100%100%

(1) De stijging was voornamelijk te danken aan de introductie van IFRS 16. Zie voor meer informatie Toelichting 26 van de toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening, op pagina 99 van het jaarverslag.