Noël Group

LOGO NOEL GROUP

Amerikaanse holding gespecialiseerd in kunststofextrusie en de omvorming van technisch schuim, georganiseerd volgens de kernactiviteiten: de vennootschap Nomaco LLC (100%-dochteronderneming) (www.nomaco.com) inclusief expansieverbindingen in schuim, speciale profielen uit geëxtrudeerd schuim, schuimcomponenten voor de meubelindustrie (www.noelgroup.net) en de vennootschap Vinventions LLC (35,9%-dochteronderneming), leverancier van oplossingen om flessen zo volledig mogelijk te sluiten voor wijn- en schuimwijnproducenten, vertegenwoordigd op 5 continenten.

Nomaco Inc. herstructureerde met succes de activiteiten die werden behouden na de verkoop van de afdeling buizenisolatie begin 2017. Het hele jaar door concentreerde de vennootschap zich op productiviteitsverbeteringen en verhoogde het de productiviteit en groei van haar resterende hoofdactiviteit, Nomafoam. Tegelijkertijd heeft de vennootschap nieuwe technologieën en mogelijkheden ontwikkeld. Het jaar 2017 werd gekenmerkt door een toename van de investeringen in het productieapparaat en O&O met als doel binnen twee jaar opnieuw tot een sterke winstgevendheid te komen.

Vinventions heeft met succes verschillende nieuwe oplossingen voor de sluiting van wijnflessen geïntroduceerd en heeft haar activiteiten rond managementadvies voor de wijnindustrie versterkt. De vennootschap blijft aanzienlijk investeren in de consolidatie van haar model, die zal worden voortgezet in 2018 en 2019. Begin 2018 hebben de vennootschap en haar aandeelhouders een herstructurering doorgevoerd van de schuld die voortvloeit uit de terugkoop in 2015 van de aandelen van Nomacorc. Zo wordt door een aanzienlijke toename van het eigen vermogen de balans versterkt en de schuldenlast verminderd. Het volume van wijnflessluitingen steeg met 8% ten opzichte van 2016. De vennootschap verwacht een verdere verbetering van de omzet en het bedrijfsresultaat.

De aandeelhouders en leden van de raad van bestuur van Noël Group blijven zelfverzekerd en overtuigd van een aanzienlijk succes op middellange tot lange termijn van hun strategiemodel en industrieel project.

 

 

 

 

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (US GAAP)

 

(in miljoen EUR)31/12/201731/12/201631/12/2015
Omzet (1)28,0054,32(2)56,58(2)
Nettoresultaat Groep33,41(3)-6,86-5,28
EBITDA-2,77-0,362,57
Eigen vermogen Groep55,3834,8243,79
Balanstotaal66,3950.1960,01
Uitgekeerde winst14,002,112,51
Aandelenbelang29,81%30,35%30,35%

(1) Exclusief Vinvention LLC

(2) Omzet inclusief de activiteit buizenisolatie

(3) Inclusief de winst op de verkoop van de activiteit buizenisolatie