Noël Group

LOGO NOEL GROUP

Amerikaanse holding gespecialiseerd in kunststofextrusie en de omvorming van technisch schuim, georganiseerd volgens de twee kernactiviteiten: de vennootschap Nomaco LLC (100%-dochteronderneming) (www.nomaco.com) inclusief expansieverbindingen in schuim, speciale profielen uit geëxtrudeerd schuim, schuimcomponenten voor de meubelindustrie (www.noelgroup.net) en de vennootschap Vinventions LLC (directe en indirecte 38%-dochteronderneming), leverancier van oplossingen om flessen zo volledig mogelijk te sluiten voor wijn- en schuimwijnproducenten, vertegenwoordigd op 5 continenten (www.vinventions.com).

Nomaco, Inc. zijn omzet stijgen met 5% en is zich blijven focussen op de verbetering van de productiviteit en de groei van zijn hoofdactiviteit. In 2019 heeft het zijn nieuwe technologie voor structureel schuim op de markt gebracht. De  coreproducten zijn opnieuw rendabel en de investeringen in O&O werden opgevoerd omwille van het groeiende productievolume van het structureel schuim.

Vinventions heeft 2019 afgesloten met een omzet van USD 145 miljoen, net iets minder dan in 2018 (-0,3%). De verbeterde verkoop in Europa en Zuid-Amerika werd namelijk tenietgedaan door een aanzienlijke achteruitgang van de verkoop in Noord-Amerika, voornamelijk door een daling van de verkoopvolumes in het wijnsegment waarin Vinventions een groot marktaandeel heeft. De verminderde activiteit in de VS heeft jammer genoeg geleid tot een herstructurering en een beperking van de kosten in die regio in de loop van het jaar. Het ‘Green Line Nomacorc’-doppenassortiment dat op basis van duurzame en hernieuwbare grondstoffen uit rietsuiker wordt geproduceerd, blijft sterk groeien in Europa en Zuid-Amerika. Vinventions heeft in september de productie van schroefdoppen gelanceerd in een nieuwe fabriek in de buurt van Turijn, in Italië. Die vennootschap is voor 50% in handen van Vinventions, in partnerschap met een bekende Italiaanse industriële groep uit die sector. De vennootschap heeft ook haar plan voortgezet om haar structuur en werking te vereenvoudigen om de kosten significant te verlagen zodat het recurrente bedrijfsresultaat stijgt ondanks de stagnatie van de verkoop. Sinds begin 2018 bezit Compagnie du Bois Sauvage onrechtstreeks 14,2% van Vinventions LCC in aanvulling op de deelneming via Noël Group.

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (US GAAP)

(in miljoen USD)31/12/201931/12/201831/12/2017
Omzet (1)31,9030,0028,00
Nettoresultaat Groep-8,54-6,133,41(2)
EBITDA-1,74-2,67-2,77
Eigen vermogen Groep36,6244,8855,38
Balanstotaal66,1875,1166,39
Uitgekeerde winst2,162,1314,00
Aandelenbelang30,72%29,81%29,81%

(1) Exclusief Vinvention LLC

(2) Inclusief de winst op de verkoop van de activiteit buizenisolatie