Noël Group

Deze Amerikaanse holding is gespecialiseerd in de extrusie van synthetische en bio-based materialen en de omvorming van technisch schuim, georganiseerd volgens twee kernactiviteiten: de vennootschap Nomaco LLC (100%-dochteronderneming) (www.noelgroup.net) inclusief expansieverbindingen in schuim, speciale profielen uit geëxtrudeerd schuim, schuimcomponenten voor de meubelindustrie, net als nieuwe technologieën voor structureel schuim en de vennootschap Vinventions LLC, de meest alomvattende leverancier van oplossingen om flessen te sluiten en diensten aan wijnbouwers, vertegenwoordigd op 5 continenten (www.vinventions.com).

 

LOGO NOEL GROUP

Ondanks de moeilijke economische situatie door COVID-19 en de stijging van de grondstofprijzen heeft Noël Group goede prestaties neergezet. De geconsolideerde omzet is aanzienlijk gestegen tegenover 2020, van USD 34,4 miljoen naar USD 43,4 miljoen. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de groei van nieuwe producten en nieuwe
technologieën. De vennootschappen hebben ook vooruitgang geboekt met hun benadering voor de ecologische duurzaamheid (‘environmental sustainability’) van hun producten. Voor 2022 verwacht Noël Group een aanhoudende gezonde groei van de omzet en het rendement.

Vinventions sloot 2021 af met een netto-omzet van USD 151,1 miljoen, een stijging tegenover 2020 (+4,9%), ondanks een complexe algemene context, dankzij de aanhoudende groei in Italië en Duitsland van de Nomacorc-producten en schroefdoppen. In Noord- en Zuid-Amerika waren de marktomstandigheden bijzonder moeilijk in 2021, met name door het tekort aan flessen voor de wijnsector. De groep heeft begin 2022 prijsverhogingen moeten doorvoeren voor de gamma's Nomacorc en schroefdoppen om de aanzienlijke en plotse stijgingen van de grondstoffenprijzen en de energiekosten en het effect van de inflatie op de loonkosten te compenseren. In 2022 zullen nieuwe projecten worden opgestart om de groei van de verkoop van schroefdoppen en micronatuurlijke kurken te stimuleren. De COVID-19-crisis blijft een belangrijk aandachtspunt voor het management, dat erop staat dat in alle productievestigingen strikte en optimale beschermings- en hygiënemaatregelen worden getroffen. Daardoor is geen enkel personeelslid ernstig ziek geworden en is de onderneming erin geslaagd de productiecapaciteit te handhaven en haar klanten de afgelopen twee jaar te blijven bedienen.

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (US GAAP)

(in miljoen USD)31/12/202131/12/202031/12/2019
Omzet (1)43,4234,3731,90
Nettoresultaat Groep0,36-5,18-8,54
EBITDA-2.59-0,56-1,74
Eigen vermogen Groep31,7733,0236,62
Balanstotaal67,0167,4066,18
Uitgekeerde winst0,000,072,16
Aandelenbelang30,72%30,72%30,72%

(1) Exclusief Vinvention LLC