Umicore

De strategie van Umicore bestaat erin een onbetwiste leider te zijn in materialen voor een schone mobiliteit en in recyclage dankzij het technologisch producten- en processenaanbod in combinatie met de gesloten kringloop en duurzame
aankoop. (www.umicore.be)
.


Umicore sloot het boekjaar 2020 af met:

  1. een omzet van EUR 3,2 miljard
  2. „„een recurrente EBIT van EUR 536 miljoen (stijging met 5%)
  3. een recurrente winst per aandeel van EUR 1,34 tegenover EUR 1,30 in 2019.

De raad van bestuur van Umicore zal op de algemene vergadering van de onderneming voorstellen om een brutodividend van EUR 0,75 per aandeel uit te keren (waarvan een interim-dividend van EUR 0,25 al in augustus 2020 werd uitbetaald).


Ondanks de ernstige verstoring die de COVID-19-pandemie veroorzaakte in zijn eindmarkten, zette Umicore in 2020 zijn beste financiële prestatie ooit neer, in grote mate geholpen door de uitzonderlijk hoge prijzen voor platinametalen. Na een prima prestatie in de eerste helft van 2020, dankzij uitstekende resultaten bij Recycling die de impact van de vertraagde automobielsector op de resultaten van Catalysis en Energy & Surface Technologies compenseerden, werd de tweede jaarhelft gekenmerkt door een sterke sequentiële verbetering van de inkomsten en winst van de Groep. Deze verbetering was aangedreven door de aanhoudend sterke operationele prestaties en de hoge metaalprijzen bij Recycling, en door een sterke groei bij Catalysis.

Als de huidige COVID-19-epidemie geen verdere grote of langdurige verstoring van de economie of zijn activiteiten veroorzaakt, verwacht Umicore een aanzienlijke groei van de inkomsten en winst in 2021, aangedreven door groei in elke businessgroep (Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling).

 

 

GECONTROLEERDE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (IFRS)

(in miljoen EUR)31/12/202031/12/201931/12/2018
Omzet (uitgez. metalen)3.2393.3613.271
Recurrente EBIT536509514
Nettoresultaat Groep131288317
Eigen vermogen Groep2.5572.5932.609
Balanstotaal8.3417.0236.405
Uitgekeerde winst60,2186,4175,3
Economisch aandelenbelang (1)1,65%1,79%1,79%

(1) Uitgezonderd eigen aandelen aangehouden door het bedrijf