Umicore

De strategie van Umicore bestaat erin een onbetwiste leider te zijn in materialen voor een schone mobiliteit en in recyclage dankzij het technologisch producten- en processenaanbod in combinatie met de gesloten kringloop en duurzame aankoop. (www.umicore.be).


Umicore sloot het boekjaar 2021 af met:

  1. een omzet van EUR 4,0 miljard
  2. „„een recurrente EBIT van EUR 971 miljoen (stijging met 22%)
  3. een recurrente winst per aandeel van EUR 2,77 tegenover EUR 1,34 in 2020.

De raad van bestuur van Umicore zal op de algemene vergadering van de onderneming voorstellen om een brutodividend van EUR 0,80 per aandeel uit te keren (waarvan een interim-dividend van EUR 0,25 al in augustus 2021 werd uitbetaald).

 

“Ondanks aanzienlijke verstoringen van de autoproductie in de tweede jaarhelft door het tekort aan halfgeleiders boekte Umicore recordinkomsten en -winsten in 2021. Dit uitstekende resultaat weerspiegelt de hoge operationele doeltreffendheid bij Catalysis, dat het aanzienlijk beter deed dan de wereldwijde automobielmarkt, een sterk herstel van de vraag in de belangrijkste eindmarkten en aanzienlijk hogere verkoopvolumes van kathodematerialen bij Energy & Surface Technologies, naast solide operationele prestaties en een geoptimaliseerde inputmix bij Recycling. De uitzonderlijke prijsomgeving voor edelmetalen had een bijkomend positief effect op die sterke onderliggende groei en operationele prestaties, en droeg ongeveer EUR 270 miljoen bij aan de aangepaste EBIT ten opzichte van 2020.”

“Umicore verwacht in 2022 ondanks de inflatie opnieuw sterke onderliggende prestaties in alle businessunits,op voorwaarde dat de geopolitieke ontwikkelingen, de pandemie of de beperkingen in de toeleveringsketen geen aanzienlijke bijkomende verstoringen van de economie of de activiteiten van Umicore veroorzaken. Als de huidige metaalprijzen het hele jaar stabiel zouden blijven, zou de winst, met inbegrip van het effect van de strategische indekkingen, een aanzienlijke stijging van de edelmetaalprijzen tegenover 2020 omvatten, zij het minder dan de stijging van EUR 270 miljoen in 2021.”

GECONTROLEERDE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (IFRS)

(in miljoen EUR)31/12/202131/12/202031/12/2019
Omzet (uitgez. metalen)3.9633.2393.361
Recurrente EBIT971536509
Nettoresultaat Groep619131288
Eigen vermogen Groep3.1132.5572.593
Balanstotaal9.0458.3417.023
Uitgekeerde winst180,560,2186,4
Economisch aandelenbelang (1)1,64%1,65%1,79%

(1) Uitgezonderd eigen aandelen aangehouden door het bedrijf