Umicore

De strategie van Umicore bestaat erin een onbetwiste leider te zijn in materialen voor een schone mobiliteit en in recyclage dankzij het technologisch producten- en processenaanbod in combinatie met de gesloten kringloop en duurzame aankoop (www.umicore.be).


Umicore sloot het boekjaar 2018 af met:

  1. een omzet van EUR 3,3 miljard (niet-voortgezette activiteiten)
  2. „„een recurrente EBIT van EUR 514 miljoen (stijging met 29%)
  3. een recurrente winst per aandeel van EUR 1,36 tegenover EUR 1,22 in 2017.

Umicore kondigt aan dat het de oorspronkelijke doelstellingen van Horizon 2020 twee jaar vroeger dan voorzien heeft bereikt en goed op weg is om zijn verscherpte ambities te realiseren ondanks het minder gunstige macro-economische klimaat in 2019.

De raad van bestuur van Umicore zal op de algemene vergadering van de onderneming voorstellen om een brutodividend van EUR 0,75 per aandeel uit te keren (waarvan een interim-dividend van EUR 0,35 al in augustus 2018 werd uitbetaald).

Umicore heeft in 2018 zijn eigen vermogen verhoogd met EUR 881 miljoen door de uitgifte van 22,4 miljoen aandelen (ofwel 10% van de op heden uitstaande aandelen). Compagnie du Bois Sauvage heeft ingetekend op die kapitaalverhoging en zijn deelnemingspercentage in Umicore behouden.

GECONTROLEERDE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (IFRS)

(in miljoen EUR)31/12/201831/12/201731/12/2016
Omzet (uitgez. metalen)3.2712.9162.667
Recurrente EBIT514410351
Nettoresultaat Groep317212131
Eigen vermogen Groep2.6091.8031.790
Balanstotaal6.4055.1164.146
Uitgekeerde winst175,3147,8142,1
Economisch aandelenbelang (1)1,79%1,79%1,79%

(1) Uitgezonderd eigen aandelen aangehouden door het bedrijf