Umicore

Umicore is een wereldwijde speler wat betreft recyclage en materiaaltechnologie. De Groep richt zich op gebieden waar zijn expertise in materiaalwetenschap, chemie en metallurgie het verschil maakt. Er werken ongeveer 10.000 werknemers (www.umicore.be).

Umicore sloot het boekjaar 2017 af met:

  1. een inkomen van EUR 2,8 miljard (niet-voortgezette activiteiten)
  2. een recurrente EBIT van EUR 410 miljoen (stijging met 17%)
  3. een recurrente winst per aandeel van EUR 1,22 tegenover EUR 1,07 in 2016.

Dankzij de sterke groei van de afdeling Energy & Surface Technologies en de groei van Catalysis kon Umicore in 2017 recordresultaten boeken.

De raad van bestuur van Umicore zal op de algemene vergadering van de onderneming voorstellen om een brutodividend van EUR 0,70 per aandeel uit te keren (waarvan een interim-dividend van EUR 0,325 al in augustus 2017 werd uitbetaald).

In 2017 kocht Umicore 828.730 eigen aandelen in. Gedurende het boekjaar werden 1.597.551 aandelen gebruikt in het kader van de uitoefening van aandelenopties. Op 31 december 2017 bezat Umicore 4.505.567 eigen aandelen, hetzij 2,01% van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

GECONTROLEERDE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (IFRS)

(in miljoen EUR)31/12/201731/12/201631/12/2015
Omzet (uitgez. metalen)2.9162.6672.629
Nettoresultaat Groep410131169
Recurrente EBIT212351330
Eigen vermogen Groep1.8031.7901.732
Balanstotaal5.1164.1464.030
Uitgekeerde winst147,8142,1129,7
Economisch aandelenbelang (1)1,79%1,79%1,79%

(1) Uitgezonderd eigen aandelen aangehouden door het bedrijf