Search
Close this search box.

Persbericht

Cie du Bois Sauvage: Alle agendapunten werden goedgekeurd tijdens de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen

Compagnie du Bois Sauvage hield op 28 april 2021 haar Gewone en haar Buitengewone Algemene Vergaderingen van aandeelhouders.

In het kader van de geldende gezondheidsmaatregelen en als aangekondigd bij de bijeenroeping hebben de vergaderingen onder video/audioformaat (webcast) plaatsgevonden. De aandeelhouders konden hun stemrecht uitoefenen door te stemmen per volmacht en konden vragen stellen zowel vooraf per e-mail als schriftelijk tijdens de zitting via een dialoogvenster.

Alle aandeelhouders die een volmacht hadden neergelegd, werden op de vergaderingen op correcte wijze vertegenwoordigd.

De aandeelhouders keurden alle agendapunten goed.

De details van de resoluties kunnen op de website geraadpleegd worden (in het Frans):

https://www.bois-sauvage.be/nl/vennootschap/algemene-vergaderingen/

De antwoorden op de vragen van de aandeelhouders zullen op de website gepubliceerd worden.

De Gewone Algemene Vergadering heeft onder meer beslist om een bruto dividend uit te keren van EUR 7,80 per aandeel (ISIN BE0003592038). Het nettobedrag na aftrek van de roerende voorheffing is EUR 5,46 en zal op 5 mei 2021 worden uitbetaald (ex-date 3 mei 2021 - record date 4 mei 2021). De "System Paying Agent" die gekozen werd voor de uitbetaling van het dividend 2020 is Euroclear Belgium.

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft onder meer beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuw Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) en de machtiging aan de Raad Van Bestuur te vernieuwen om eigen aandelen in te kopen onder bepaalde voorwaarden.

Dit persbericht werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald. 
Mocht er een geschil ontstaan tussen de twee versies, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig