Aandeelhouderskalender

Bekendmaking van de halfjaarlijkse resultaten 20225 september 2022
Bekendmaking van de jaarresultaten 20226 maart 2023
Publicatie v.h. jaarverslag op de website www.bois-sauvage.be24 maart 2023
Algemene vergadering26 april 2023
Datum van onthechting van het dividend (ex date)begin mei 2023
Datum van registratie van het dividend (record date)begin mei 2023
Datum van betaling van het dividendbegin mei 2023