Aantal aandelen op 27/04/2018

Aandelen
Code SVM (SRW code)3592-03
Code ISINBE0003592038
Euronext symbolCOMB
Reuters symbolCBOS.BR
Bloomberg symbolCOMB BB
Totaal kapitaalEUR 84.410.824,72
Totaal aantal stemrechtverlende effecten1.685.358
Noemer in het kader vande transparantiewetgeving1.685.358

Geen statutaire drempel
Contact : hier klikken