Aantal aandelen op 31/12/2021

Aandelen
Code SVM (SRW code)3592-03
Code ISINBE0003592038
Euronext symbolCOMB
Reuters symbolCBOS.BR
Bloomberg symbolCOMB BB
Maatschappelijk kapitaalEUR 84.410.824,72
Totaal aantal stemrechtverlende effecten1.677.346
Noemer in het kader vande transparantiewetgeving1.677.346