Kerncijfers

in duizend euro2020201920182017
Eigen vermogen van de Groep499.822498.816451.630482.156
Intrinsieke waarde « in-the-money » (1) (3)770.712783.912678.943733.927
Geconsolideerd resultaat per aandeel (toewijsbaar aan de Groep)14.35262.730-16.46145.251
Beurskapitalisatie per einde boekjaar553.424645.778635.380601.989
2020201920182017
Geconsolideerd resultaat per aandeel
(toewijsbaar aan de Groep) (in euro)
Vóór verwatering (2)8,5637,40-9,7726,89
Na verwatering  (2)8,5637,40-9,7726,89
Aantal aandelen
Uitstaand1.677.3461.677.3461.685.3581.682.708
In-the-money (4)n.v.t.n.v.t.n.v.t.1.685.408
Fully diluted1.677.3461.677.3461.685.3581.685.408
Intrinsieke waarde per aandeel op het einde
van de verslagperiode (in euro)
In-the-money (3) (4)n.v.t.n.v.t.n.v.t.435,46
Fully diluted (3)459,48467,35402,85435,46
Brutodividend per aandeel7,807,807,707,60
2020201920182017
Gemiddelde dagvolume413521377467
Gemiddeld verhandeld kapitaal per dag (EUR) (3)135.817195.557147.279158.172
Koers (EUR)
Slotkoers330,00385,00377,00357,75
Hoogste koers395,00410,00415,00364,45
Laagste koers264,00350,00346,00305,00

(1) De waarderingsmethode voor de berekening van de intrinsieke waarde wordt toegelicht in rubriek 11 van het jaarverslag.
(2) Zie berekening en definities in Toelichting 25 van het jaarverslag.
(3) Zie definities van ‘in-the-money’ en ‘fully diluted’ in punt 12 van het jaarverslag.
(4) Sinds 21/04/2018 zijn er geen inschrijvingsrechten meer. Er wordt dus ‘n.v.t.’ toegevoegd om aan te geven dat de categorie niet van toepassing is omdat de waarde gelijk is in beide categorieën.