Kerncijfers

in duizend euro2018201720162015
Eigen vermogen van de Groep451.630482.156405.194372.723
Intrinsieke waarde « in-the-money » (1) (3)678.943733.927622.094564.464
Geconsolideerd resultaat per aandeel (toewijsbaar aan de Groep)-16.46145.25131.43732.884
Beurskapitalisatie per einde boekjaar635.380601.989515.667415.198
2018201720162015
Geconsolideerd resultaat per aandeel
(toewijsbaar aan de Groep) (in euro)
Vóór verwatering (2)-9,7726,8918,6819,89
Na verwatering 2)-9,7726,8918,6819,89
Aantal aandelen
Uitstaand1.685.3581.682.7081.683.262(4)1.680.962
In-the-money1.685.3581.685.4081.685.767(5)1.683.312
Fully diluted1.685.3581.685.4081.685.767(5)1.688.312
Intrinsieke waarde per aandeel op het einde
van de verslagperiode (in euro)
In-the-money (3)402,85435,46369,03335,22
Fully diluted (3)402,85435,46369,03335,20
Brutodividend per aandeel7,707,607,527,44
2018201720162015
Gemiddelde dagvolume377467475819
Gemiddeld verhandeld kapitaal per dag (EUR) (3)147.279158.172131.115189.324
Koers (EUR)
Slotkoers377,00357,75306,35247,00
Hoogste koers415,00364,45319,75252,00
Laagste koers346,00305,00232,00205,50

(1) De waarderingsmethode voor de berekening van de intrinsieke waarde wordt toegelicht op pagina 38 van het jaarverslag.
(2) Zie berekening en definities in Toelichting 25 van het jaarverslag.
(3) Zie definities van ‘in-the-money’ en ‘fully diluted’ in punt 12 van het jaarverslag.
(4) Waarvan 2.495 eigen aandelen gehouden door Compagnie du Bois Sauvage per 31 december 2016. (Zie ook Toelichting 15 in het jaarverslag).
(5) Exclusief eigen aandelen.