Kerncijfers

in duizend euro2021202020192018
Eigen vermogen van de Groep562.096499.822498.816451.630
Intrinsieke waarde « in-the-money » (1)  (3)899.445770.712783.912678.943
Geconsolideerd resultaat per aandeel (toewijsbaar aan de Groep)71.26314.35262.730-16.461
Beurskapitalisatie per einde boekjaar558.556553.424645.778635.380
2021202020192018
Geconsolideerd resultaat per aandeel
(toewijsbaar aan de Groep) (in euro)
Vóór verwatering (2)42,498,5637,40-9,77
Na verwatering  (2)42,498,5637,40-9,77
Aantal aandelen
Uitstaand1.677.3461.677.3461.677.3461.685.358
In-the-money (4)n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Fully diluted1.677.3461.677.3461.677.3461.685.358
Intrinsieke waarde per aandeel op het einde
van de verslagperiode (in euro)
In-the-money (3)  (4)n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Fully diluted (3)536,23459,48467,35402,85
Brutodividend per aandeel15,80 (5)
7,807,807,70
2021202020192018
Gemiddelde dagvolume459413521377
Gemiddeld verhandeld kapitaal per dag (EUR) (3)162.061135.817195.557147.279
Koers (EUR)
Slotkoers333,00330,00385,00377,00
Hoogste koers395,00395,00410,00415,00
Laagste koers315,00264,00350,00346,00

 

(1) De waarderingsmethode voor de berekening van de intrinsieke waarde wordt toegelicht in rubriek 11 van het jaarverslag.
(2) Zie berekening en definities in Toelichting 25 van het jaarverslag.
(3) Zie definities van ‘in-the-money’ en ‘fully diluted’ in punt 12 van het jaarverslag.
(4) Sinds 21/04/2018 zijn er geen inschrijvingsrechten meer. Er wordt dus ‘n.v.t.’ toegevoegd om aan te geven dat de categorie niet van toepassing is omdat de waarde gelijk is in beide categorieën.
(5) Dat een dividend omvat van EUR 7,90 voor het boekjaar 2021 en een uitzonderlijk dividend van EUR 7,90 per aandeel.