Artikel 74 van de OBA-wet van 01/04/2007

Kennisgeving van deelneming (Artikel 74 van de OBA-wet)