Kerncijfers

in duizend euro2022202120202019
Eigen vermogen van de Groep642.555562.096499.822 498.816
Intrinsieke waarde « in-the-money » (1) (3)926.766899.445770.712783.912
Geconsolideerd resultaat per aandeel (toewijsbaar aan de Groep)108.07771.26314.35262.730
Beurskapitalisatie per einde boekjaar550.169558.556553.424645.778
2022202120202019
Geconsolideerd resultaat per aandeel (toewijsbaar aan de Groep) (in euro)
Vóór verwatering (2)64,7342,498,5637,40
Na verwatering (2)64,7342,498,5637,40
Aantal aandelen
Uitstaand1.677.346 (6)1.677.3461.677.346 1.677.346
In the money (4)n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Fully diluted1.677.346 1.677.346 1.677.346 1.677.346
Intrinsieke waarde per aandeel op het einde van de verslagperiode (in euro)
In the money (3) (4)n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Fully diluted (3)557,58536,23459,48467,35
Brutodividend per aandeel8,0015,80 (5)7,80 7,80
2022202120202019
Gemiddelde dagvolume369459413521
Gemiddeld verhandeld kapitaal per dag (EUR)122.200162.061135.817195.557
Koers (EUR)
Slotkoers328,00 333,00 330,00 385,00
Hoogste koers369,00 395,00 395,00 410,00
Laagste koers300,00315,00264,00350,00

(1) De waarderingsmethode voor de berekening van de intrinsieke waarde wordt toegelicht in rubriek 11 van het jaarverslag.
(2) Zie berekening en definities in Toelichting 25 van het jaarverslag.
(3) Zie definities van ‘in-the-money’ en ‘fully diluted’ in punt 12 van het jaarverslag.
(4) Sinds 21/04/2018 zijn er geen inschrijvingsrechten meer. Er wordt dus ‘n.v.t.’ toegevoegd om aan te geven dat de categorie niet van toepassing is omdat de waarde gelijk is in beide categorieën.
(5) Dat een dividend omvatte van EUR 7,90 voor het boekjaar 2021 en een uitzonderlijk dividend van EUR 7,90 per aandeel.
(6) Waarvan 15.220 eigen aandelen gehouden door Compagnie du Bois Sauvage op 31 december 2022