Communiqués de presse

Cie du Bois Sauvage : Resultaten H1 2023

Bedrijfsresultaat voor overdrachten, schommelingen van de reële waarde en waardeverminderingen: EUR 6,9 miljoen t.o.v. EUR 3,5 miljoen op 30 juni 2022.

Nettoresultaat van de groep: EUR -29,6 miljoen t.o.v. EUR 74,1 miljoen op 30 juni 2022.

Intrinsieke Waarde per aandeel op 30 juni 2023 bedraagt EUR 549,9 miljoen t.o.v. EUR 557,6 op 31 december 2022.

 

Dit persbericht werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald. 
Mocht er een geschil ontstaan tussen de twee versies, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig
 

Cie du Bois Sauvage : Resultaten H1 2023