Communiqués de presse

Cie du Bois Sauvage: Terugkoop van eigen aandelen – Week van 29/04/2024 tot 03/05/2024

Uitvoering van de machtigingen van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2021

Verklaring van de transacties op eigen aandelen van 29/04/2024 tot 03/05/2024:

In uitvoering van Artikel 8:4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart Compagnie du Bois Sauvage volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel. Per 03/05/2024, bedroeg het aantal sinds 2 oktober 2023 teruggekochte aandelen 20 772 (1,3 % van het totaal aantal aandelen) voor een bedrag van € 5 412 012,00. Het historische overzicht van de transacties is beschikbaar op www.bois-sauvage.be (rubriek «Financiële Informatie» - «Terugkoop van aandelen»).

Cie du Bois Sauvage: Terugkoop van eigen aandelen – Week van 29/04/2024 tot 03/05/2024