Communiqués de presse

Cie du Bois Sauvage: Resultaten H1 2018

Bedrijfsresultaat voor overdrachten, schommelingen van de reële waarde en waardeverminderingen: EUR 7,3 miljoen t.o.v. EUR 21,2 miljoen op 30 juni 2017.

Nettoresultaat van de groep: EUR 48,9 miljoen tegen EUR 21,5 miljoen op 30 juni 2017.

Intrinsieke Waarde per aandeel op 30 juni 2018 bedraagt EUR 488,5 tegenover EUR 435,5 op 31 december 2017.

Cie du Bois Sauvage: Resultaten H1 2018