Industriële Participaties : Andere

GALACTIC

Fabriek Galactic, België

Dit Belgisch bedrijf is gespecialiseerd in fermentatie en produceert natuurlijke antimicrobiële oplossingen voor de voedingsindustrie. Het produceert ook melkzuur en lactaten die worden gebruikt in dierenvoeding, cosmetica en de industrie. In 2022 draaiden de verschillende fabrieken op volle capaciteit. De wereldwijde vraag naar melkzuur blijft groot door het succes van polymelkzuur (PLA). Dankzij hun expertise in fermentatie kon de groep verder diversifiëren in de natuurlijke antimicrobiële producten, waarnaar steeds meer vraag is in de voedingssector.

Het bedrijf zette ook de onderzoeksprogramma’s voort om nieuwe verbindingen te produceren die als basis kunnen dienen voor de groene chemie, die op termijn alle organische chemie op basis van fossiele koolstof (gas en aardolie) moet vervangen.

Galactic zal zich blijven ontwikkelen op basis van deze 2 pijlers:

  • natuurlijke voedingsingrediënten die wereldwijd worden verkocht;
  • nieuwe technologieën voor de productie van chemische producten op basis van biomassa in plaats van aardolie, evenzeer met een mondiale visie. Met die doelen blijft het investeren in uitrusting en personeel om aan de vraag van zijn markten te kunnen blijven voldoen.

FUTERRO

PLA-fabriek in China

Futerro, dochteronderneming van de Galactic-groep, is gespecialiseerd in de productie van PLA, een bioplastisch hernieuwbaar product op basis van melkzuur. In 2022 lanceerden haar twee Chinese fabrieken (in samenwerking met BBCA Biotechnology) de nieuwe productiefaciliteiten voor melkzuur en PLA.

Dankzij zijn goede eigenschappen, dankzij de vraag van de consument om zo snel mogelijk af te stappen van plastics op basis van fossiele koolstof (aardolie en gas) en dankzij nationale wetgevingen die ertoe aanzetten meteen actie te ondernemen, groeit de markt voor PLA wereldwijd snel. De belangrijkste toepassingen zijn op dit moment verpakkingen, wegwerpproducten, textiel, 3D-printing en composietmaterialen.

Gezien die tendens heeft Futerro besloten verder uit te breiden en nieuwe productiecapaciteit te ontwikkelen. Het begint met een fabriek in Frankrijk met een capaciteit van 75.000 ton/jaar. Er werd een aankoopoptie genomen op een terrein op de site van Port Jérôme (Normandië). De aanvraag voor een exploitatievergunning is ingediend en het engineeringwerk is van start gegaan.

Een kapitaalronde moet in de loop van 2023 enkele miljoenen euro in het laatje brengen. Dat geld zal worden gebruikt voor de financiering van een melkzuurfabriek met een capaciteit van 130.000 ton/jaar en van de PLA-eenheid met een capaciteit van 75.000 ton/jaar. Op de site komt ook een eenheid voor het recycleren van PLA, waardoor dit de eerste geïntegreerde bioraffinaderij met recyclage ter wereld wordt.

Om die grote industriële en commerciële ontwikkeling in goede banen te leiden, is Futerro begonnen met het uitbreiden van de teams.

ŸNSECT

Verticale boerderij in Amiens, Frankrijk

Ÿnsect wil wereldleider zijn in de productie van natuurlijke eiwitten en meststoffen op basis van insecten. Het is ontstaan uit eenvoudige observaties. Tegen 2050:
(i) moet de voedselproductie met meer dan 70% toenemen om aan de behoeften van de wereldbevolking te voldoen, en dat met slechts 5% meer bebouwbaar land.
(ii) moeten de broeikasgassen dalen met 70%.
(iii) zal naar schatting het eiwitverbruik met ongeveer 52% toenemen, terwijl momenteel 20% van de visvangst in de wereld wordt gebruikt om gekweekte vis te voeden en 70% van de landbouwgrond in de wereld voor de veeteelt wordt gebruikt.

Op basis van die observaties werd Ÿnsect in 2011 opgericht in Parijs (Frankrijk) door wetenschappers en milieuactivisten. Het bedrijf is lid van Next40 en B Corp-gecertificeerd en verwerkt insecten tot hoogwaardige ingrediënten met een hoge voedingswaarde voor huisdieren, vissen, planten en mensen. Ÿnsect biedt een biologische oplossing die op lange termijn duurzaam is om de consumptie van eiwitten en planten te versnellen. Ÿnsect gebruikt baanbrekende eigen
technologie die beschermd wordt door 341 octrooien in 41 categorieën om meeltorren en buffalokevers te produceren in klimaat- en biodiversiteitsbevorderende verticale kwekerijen. Ÿnsect bouwt momenteel de grootste verticale boerderij ter wereld in Amiens, Frankrijk. Door de grootte van de fabriek dienden zich in 2022 verschillende uitdagingen aan. De meeste daarvan zullen echter snel worden opgelost door het management. Hierdoor zal de fabriek wel pas in de loop van 2023 klaar zijn.

Het bedrijf met 250 werknemers heeft circa USD 425 miljoen opgehaald bij grote mondiale investeringsfondsen, banken en overheidsinstellingen en heeft al voor meer dan USD 135 miljoen aan overeenkomsten gesloten. Ynsect boekte ook grote vooruitgang bij de onderhandelingen over joint ventures op verschillende locaties, waaronder Mexico, de Verenigde Staten en Zwitserland.

Ÿnsect biedt een natuurlijk, gezond, veilig en duurzaam alternatief voor eiwitten door gebruik te maken van innovatieve technologie om zijn verticale boerderijen te creëren en zijn insecten te kweken met een minimale impact op de planeet. Voor het kweken van één kilo insecteneiwitten is bijvoorbeeld tien keer minder landbouwgrond nodig dan voor het kweken van één kilo dierlijk eiwitten.