Industriële Participaties : BERENBERG BANK

Berenberg Bank is de oudste private bank van Duitsland (1590) en daarmee de tweede oudste bank ter wereld. In 2022 telt de Berenberg-groep 1.579 werknemers, hoofzakelijk in Duitsland. (www.berenberg.de).

Ondanks een nooit geziene inzinking van de markt van de kapitaalmarkttransacties kon Berenberg Bank een jaarwinst van EUR 55 miljoen boeken (tegenover EUR 170 miljoen in 2021). Na twee zeer goede jaren van sterke activiteit op de kapitaalmarkt bewees de bank dankzij het gediversifieerde bedrijfsmodel ook in een moeilijk klimaat goede rendementen te kunnen genereren.

De directie van de Bank verklaart daarbij het volgende: “Het moeilijke klimaat op de kapitaalmarkt, gekenmerkt door onzekerheid en stijgende rentevoeten, leidde in 2022 tot een scherpe daling van het aantal IPO’s en kapitaalverhogingen. We verwachten een verbetering van de situatie in de loop van het jaar en willen die moeilijke marktomstandigheden te baat nemen om nog meer marktaandeel te winnen dankzij onze goede positionering”.

GECONTROLEERDE NIET-GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

(in miljoen EUR)31/12/202231/12/2021 31/12/2020
Nettobaten provisies en renteopbrengsten460611472
Activa onder beheer (geconsolideerd) (1)38.50044.80041.300
Cost/income ratio79,0%65,8% 70,9%
Nettoresultaat55170108
Tier I-kapitaalratio13,9%15,4%13,5%
Balanstotaal7.7006.4004.700
Aandelenbelang11,40%11,40%11,69%

(1) Totaal van de Berenberg-Groep