Industriële Participaties : Chocoladegroep

Belangrijke speler in de Belgische sector voor premiumchocolade

De voornaamste merken van de groep zijn Neuhaus (www.neuhaus.be) en Jeff de Bruges (www.jeff-de-bruges.com), die samen goed zijn voor 95% van de omzet van UBCM. De overige 5% is afkomstig van Corné Port Royal (www.corneportroyal.com) en Artista Chocolates (www.artistachoc.be).

NEUHAUS is een icoon in de wereld van de Belgische kwaliteitschocolade. De wortels van het merk gaan terug tot 1857 toen Jean Neuhaus de oorspronkelijke winkel in de Koninginnegalerij (Brussel) opende, vandaag nog steeds de belangrijkste winkel van het merk. Neuhaus heeft de ambitie om wereldwijd door de consumenten erkend te worden als het beste Belgische chocolademerk. Om dat hoofddoel te bereiken focust Neuhaus zich op vier pijlers: (i) productkwaliteit en -innovatie, (ii) merkbekendheid, (iii) klantgerichtheid, met inbegrip van duidelijke keuzes voor locaties en segmenten, en (iv) efficiënte en evoluerende processen. Die vier pijlers steunen op de kwaliteit en de inzet van de medewerkers. Neuhaus streeft er jaar na jaar naar om elk van die pijlers sterker te maken en steviger te verankeren. Dat is de voornaamste ambitie, gevolgd door omzet- en EBITDA-groei. In 2022 werd Neuhaus geconfronteerd met twee grote crisissen. De geopolitieke context: de Russische inval in Oekraïne heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van enerzijds de energiekosten voor de productie-eenheid en de koelsystemen in de magazijnen en winkels, en anderzijds de grondstoffenprijzen. Die invasie veroorzaakte ook onzekerheid bij de Europese leveranciers en klanten door de forse inflatie. De gezondheidscontext: eind juni werd een van de belangrijkste leveranciers getroffen door een mogelijke salmonellabesmetting. Dat had een grote impact: zo werden potentieel besmette chocoladevoorraden preventief vernietigd, werd de productie meer dan een maand stilgelegd en werd de fabriek gereinigd na een volledige ontmanteling van de machines. Daarnaast raakte de toeleveringsketen in het derde en vierde kwartaal sterk ontregeld, wat ertoe leidde dat er onvoldoende voorraden waren, dat de lancering van het nieuwe assortiment moest worden uitgesteld en dat sommige bestellingen werden geannuleerd. Op dit moment werd nog maar een klein deel van de veroorzaakte schade vergoed via de verzekering. Er werden claims ingediend om de resterende schade vergoed te krijgen. In 2022 heeft Neuhaus de toeleveringsketen gestroomlijnd, wat heeft toegelaten om de transportkosten te drukken en de ecologische voetafdruk te verkleinen. Bovendien heeft Neuhaus de IT-infrastructuur sterk verbeterd en de producten, de verpakkingen (statiegeldplastic, FSC-gecertificeerd karton) en het energieverbruik verder verduurzaamd. Bovendien werd het Omnichannel-programma, dat de werking van de zelfstandige handelaars afstemt op die van de eigen winkels (databasebeheer), verder ontwikkeld en verbeterd. Tot slot werd er uitstekend werk verricht voor de ontwikkeling van het merk in de VS, het VK, Duitsland en Saoedi-Arabië. Ondanks de onverwachte uitdagingen kon Neuhaus het jaar afsluiten met een hoge mate van consumententevredenheid. Zo kwam de NPS-index, die meet in hoeverre consumenten bereid zijn de producten van een onderneming aan te bevelen aan anderen, boven de 85 uit, een record. Neuhaus noteerde ook een sterke omzetstijging tegenover 2019, samen met een groeiende EBITDA. Dat heeft Neuhaus te danken aan de inzet en de volharding van de medewerkers en aan het vertrouwen van de klanten en de consumenten. De komende jaren staat Neuhaus nog voor een aantal grote uitdagingen. Om de productiviteit te verbeteren, moeten een aantal productie- en verpakkingsprocessen worden vernieuwd en geautomatiseerd, wat forse investeringen vraagt.
De groep JEFF DE BRUGES, die in 1986 werd opgericht, heeft een omzet van meer dan EUR 165 miljoen. De groep wordt vertegenwoordigd door Jeff de Bruges Diffusion (de franchisegever van het merk, die de 524 winkels van het netwerk bevoorraadt, waarvan 52 voor de export) en Jeff de Bruges Exploitation (dat de 85 filialen en 49 huur-beheerovereenkomsten beheert). Bovendien heeft de groep een belang van 30% in de Ecuadorcolat-plantage in Ecuador en voorzien ze zo bijna volledig zelf in hun bonenbevoorrading. De bevoorrading in pralines loopt hoofdzakelijk via de andere productiebedrijven van de groep: Neuhaus en Artista. De activiteit steunt op drie complementaire sectoren: chocoladegeschenken, ijs en dragees. De omzet en het aantal verkooppunten van de groep zijn sinds de oprichting gestaag toegenomen, de coronaperiode buiten beschouwing gelaten. Een belangrijke troef is de strategische aanwezigheid op het Franse grondgebied, zowel in stadscentra als in winkelcentra op de beste locaties. Creatieve marketing met meer dan vijfentwintig etalages per jaar zorgt voor een omzet per winkel die moeilijk te evenaren is in dit soort activiteit. De rentabiliteit van de winkels is een andere troef, die ervoor zorgt dat verkooppunten blijven bestaan en dat franchisenenemers en huurders-beheerders tevreden zijn. Tot slot zorgen de uitgebreidheid van het netwerk in Frankrijk en de goede communicatie voor een merkbekendheid van 88%. Door de coronacrisis is gebleken hoe belangrijk het is om op meerdere kanalen aanwezig te zijn. Zo heeft Jeff de Bruges nu ook een website met opties als ‘click&collect’ in de winkel en levering per koerier in het hele land. De groep versterkt voorts de aanwezigheid op sociale media en zet initiatieven op om de miljoen geregistreerde klanten te behouden. Mede door die acties kon Jeff de Bruges een jonger publiek aantrekken (met name 18- tot 35-jarigen) en het marktaandeel vergroten. Tegelijkertijd is de activiteit in de winkels verder toegenomen, met een stijging met 6,3% tegenover het boekjaar 2021. Naast de ontwikkeling van de website en de vernieuwing van het winkelconcept investeert de groep ook in nieuwe en moderne hard- en software om optimaal te voldoen aan de behoeften van b2b- en b2c-klanten. Naast het kassasysteem in de winkels helpen digitale tools de relatie met de klant te ondersteunen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe Jeff-ERP om operationele uitmuntendheid te bereiken en de productiviteit te verbeteren. Er wordt ook specifiek gewerkt aan cyberbeveiliging om alle IT-apparatuur te beschermen.
CORNÉ PORT ROYAL blijft focussen op België en op de verbetering van de resultaten na de bedrijfsreorganisatie.
In 2022 heeft ARTISTA CHOCOLATES een verlies geboekt van EUR 0,5 miljoen (tegenover een winst van EUR 0,2 miljoen in 2021) voor een omzet die 20% hoger lag dan in 2021. Het verlies in 2022 in combinatie met de omzetstijging is voornamelijk het gevolg van de stijgende energiekosten. In 2023 zullen zonnepanelen worden geplaatst op het dak van de productievestiging. Voorts zal de productie worden gereorganiseerd.
De groep heeft al meer dan twee jaar een deelneming van 35% (inclusief het aandeel van Jeff de Bruges) in de Ecuadoraanse vennootschap ECUADORCOLAT. Die onderneming bezit momenteel meer dan 1.300 ha landbouwgrond, waar voornamelijk cacaobomen worden geteeld waarvan de productie bijna uitsluitend zal worden gebruikt om haar aandeelhouders te bevoorraden. Het is in de eerste plaats de bedoeling om de eigen bevoorrading van de Groep te verzekeren, maar ook om tegemoet te komen aan een grote bekommernis om gegarandeerde kwaliteit en respect voor zowel het milieu als de samenleving. Ecuadorcolat heeft in 2022 een negatieve cashflow van ongeveer EUR 0,4 miljoen geboekt, iets minder dan in 2021 (EUR -0,3 miljoen). De Groep is ervan overtuigd dat de lopende investeringen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden, de milieuvriendelijkheid en de productkwaliteit, en de regeneratie van de plantages in de toekomst positieve resultaten zullen opleveren. In het kader van de aandacht voor klanttevredenheid waakt de Chocoladegroep bij de verschillende merken over de constante verbetering van de productkwaliteit. De hogere productiviteit en de stijging van de verschillende distributienetwerken blijven de belangrijkste uitdagingen voor 2023.

In het kader van de aandacht voor klanttevredenheid waakt de Chocoladegroep bij de verschillende merken over de constante verbetering van de productkwaliteit. De hogere productiviteit en de stijging van de verschillende distributienetwerken blijven de belangrijkste uitdagingen voor 2023.

 

GECONTROLEERDE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (IFRS)

(in miljoen EUR)31/12/202231/12/2021 31/12/2020
Omzet249,51219,45 173,16
Nettoresultaat Groep19,1614,33-2.91
EBITDA60,0753,44 23,20
Eigen vermogen Groep- (1)105.90 91,36
Balanstotaal- (1)265,62 256,12
Aandelenbelang- (1)100% 100%

(1) In september 2022 werd UBCM, de structuurvennootschap die de deelnemingen in de chocoladesector bezat, geliquideerd. Door de vereffening gingen de deelnemingen rechtstreeks terug naar Compagnie du Bois Sauvage.