Industriële Participaties : UMICORE

De strategie van Umicore bestaat erin een onbetwiste leider te zijn in materialen voor een schone mobiliteit en in recyclage dankzij het technologisch producten- en processenaanbod in combinatie met de gesloten kringloop en duurzame aankoop. (www.umicore.be).

Umicore sloot het boekjaar 2022 af met:

  • inkomsten van EUR 4,2 miljard (stijging met 10%)
  • een recurrente EBIT van EUR 865 miljoen (daling met 11%)
  • een recurrente winst per aandeel van EUR 2,47 tegenover EUR 2,77 in 2021.


De raad van bestuur van Umicore zal op de algemene vergadering van de onderneming voorstellen om een brutodividend van EUR 0,80 per aandeel uit te keren (waarvan een interim-dividend van EUR 0,25 al in augustus 2022 werd uitbetaald).

“Umicore zette in 2022 solide resultaten neer ondanks een sterk verstoorde markt, de kosteninflatie en de volatiele prijzen van edelmetalen. De inkomsten van de groep bedroegen EUR 4,2 miljard voor het boekjaar, een stijging met 10% tegenover het voorgaande jaar, dankzij sterke operationele resultaten en hogere volumes en prijzen. De aangepaste EBITDA bedraagt EUR 1.151 miljoen, een daling met 8% tegenover het recordniveau van 2021. Die daling is te wijten aan de hogere uitgaven voor innovatie en de voorbereiding op groei, de kosteninflatie en de minder gunstige prijzen van edelmetalen. De operationele vrije kasstroom bleef hoog met EUR 344 miljoen, ondanks de toegenomen behoefte aan werkkapitaal. Reden hiervoor zijn vooral de recordprijs van lithium en de stijging van de investeringsuitgaven. De netto financiële schuld steeg lichtjes tot EUR 1,1 miljard, wat resulteerde in een financiële hefboomratio van 0,96 x de aangepaste EBITDA over de laatste 12 maanden.”

Voor 2023 wordt verwacht dat Automotive Catalysts zal profiteren van de sterke positie op de markt van de benzinekatalysatortoepassingen, van een herstellende toeleveringsketen en van een verwachte opleving van de Chinese markt voor zware dieselvoertuigen. Daardoor zal de aangepaste EBITDA van de business group Catalysis naar verwachting ook in 2023 een sterke stijging vertonen. Bij Energy & Surface Technologies zal de business unit Rechargeable Battery Materials naar verwachting gelijkaardige winstcijfers laten optekenen als in 2022. Aangezien de business unit Cobalt & Specialty Materials in 2023 niet langer zal profiteren van de uitzonderlijke rentabiliteit die tijdens de eerste helft van 2022 werd opgetekend, wordt verwacht dat de aangepaste EBITDA van de business group Energy & Surface Technologies in 2023 iets onder het niveau van 2022 zal liggen. Bij Recycling is de verwachting dat de business unit Precious Metals Refining zal kunnen blijven profiteren van algemeen gunstige bevoorradingsomstandigheden. In de veronderstelling dat de huidige prijzen van edelmetalen het hele jaar door op hetzelfde peil blijven, zal de aangepaste EBITDA van de business group Recycling in 2023 naar verwachting lager uitvallen dan in 2022 door de impact van de kosteninflatie in het hele jaar.”

UMICORE – GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (IFRS)
(in miljoen EUR)31/12/202231/12/2021 31/12/2020
Omzet (uitgez. metalen)4.1553.7913.239
Recurrente EBIT865971536
Nettoresultaat Groep570619131
Eigen vermogen Groep3.5163.113 2.557
Balanstotaal9.9249.045 8.341
Uitgekeerde winst192,1180,5 60,02
Economisch aandelenbelang (1)1,64%1,64%1,69%

(1) Uitgezonderd eigen aandelen aangehouden door het bedrijf