Inleiding

Compagnie du Bois Sauvage is een vermogensvennootschap die genoteerd staat op Euronext Brussels en waarvan de hoofdaandeelhouder familiaal en stabiel is.
 Haar ambitie bestaat erin de focus te leggen op een beperkt aantal al dan niet beursgenoteerde deelnemingen, overwegend in de industriële sector. Zij wil de vereiste middelen ten eigen bate reserveren met het oog op de verdere uitbouw van de vennootschappen van de Groep.
Compagnie du Bois Sauvage beoogt een beleidsbepalende invloed uit te oefenen in de ondernemingen waarin zij belegt, meer in het bijzonder wat de keuze van het leidinggevend personeel en het uitstippelen van het strategische beleid betreft.
 Compagnie du Bois Sauvage draagt het belang van haar eigen aandeelhouders hoog in het vaandel. Daarom stelt zij een periodiek terugkerend rendement als voorwaarde voor haar beleggingen met als doel de nodige ruimte te creëren voor een zo mogelijk gestaag groeiend dividend.