Ce site internet utilise des cookies

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience sur notre site. Les cookies sont utilisés par la plupart des sites web pour aider à personnaliser votre expérience web.
En continuant à utiliser notre site sans modifier les paramètres, vous acceptez notre utilisation des cookies.

Skip to main content

Activiteitenverslag van het 3de trimester 2008 23-10-2008

 
Ø  Op 23 oktober 2008 bedraagt de intrinsieke waarde EUR 301 tegen EUR 448 op 31 december 2007 (-33%).
Ø  Ondanks een bedrijfsresultaat conform de verwachtingen, voorziet Compagnie du Bois Sauvage een aanzienlijk verlies voor het boekjaar 2008, voornamelijk als gevolg van minderwaarden op haar kasmiddelenportefeuille.
 
VOORUITZICHTEN VOOR HET LOPENDE BOEKJAAR
Sinds de publicatie van de resultaten van het eerste semester is de financiële crisis spectaculair verslechterd. De markt kampt met een groot gebrek aan vertrouwen jegens de banksector, terwijl nu ook vaststaat dat er sprake is van een economische vertraging.
 
In het kader van het beheer van haar kasmiddelenportefeuille heeft Compagnie du Bois Sauvage maatregelen getroffen om haar kaspositie te versterken, haar verliezen te beperken en de mate waarin ze onderhevig is aan risico's opnieuw in evenwicht te brengen.
 
Ondanks deze maatregelen en een bedrijfsresultaat conform de verwachtingen, voorziet Compagnie du Bois Sauvage in 2008 een verlies dat zou kunnen bereiken EUR 120 miljoen. Dit verlies is voornamelijk te wijten aan de beursgenoteerde kasmiddelenportefeuille van Compagnie du Bois Sauvage en bestaat uit gerealiseerde minderwaarden (voornamelijk in Fortis, zie hierna), waardeverminderingen op andere posten (voornamelijk in Delhaize, Dexia, Fortis Bank, KBC en Technip) en de opzegging van aankoopverbintenissen die tijdens het eerste semester van 2008 werden aangegaan.
 
BELANGRIJKSTE FEITEN SINDS 30 JUNI 2008
Zoals eerder al gezegd, werd de positie in Fortis sterk verminderd en teruggebracht tot 469.000 aandelen; in totaal werden 4,6 miljoen aandelen verkocht voor een gemiddelde prijs van EUR 6,3 per aandeel.
 
Via haar Amerikaanse dochteronderneming Surongo America heeft Compagnie du Bois Sauvage haar participatie in de vennootschap Noël Group verhoogd tot 29% (+3%) voor een bijkomende investering van USD 3,4 miljoen.
 
Bovendien heeft Surongo America USD 1 miljoen vrijgemaakt voor het vastgoedproject Gotham City in New York.
 
Van 10 tot 30 juni 2008 hadden de houders van converteerbare obligaties van Compagnie du Bois Sauvage de mogelijkheid om de conversie van die obligaties te vragen. Op 30 juni 2008 waren 38.901 obligaties het voorwerp van een dergelijke aanvraag. De verhoging van de eigen middelen (EUR 7 miljoen) als gevolg daarvan, werd gerealiseerd op 3 juli 2008.
 
Begin 2008 heeft Compagnie du Bois Sauvage de herfinanciering verzekerd van haar financiële vervaldagen op middellange termijn. Na de terugbetaling van de vervallen obligatieleningen voor een bedrag van EUR 75 miljoen in november 2008 zal ze beschikken over kasmiddelen van EUR 40 miljoen en er is geen belangrijke vervaldag vóór 2011.
 
PARTICIPATIES
De resultaten en/of de trends van de belangrijkste participaties op 30 september 2008 zijn in overeenstemming met de verwachtingen.
 
FINANCIËLE KALENDER
9 maart 2009 (17.35 uur)          Jaarresultaten 2008

back