Ce site internet utilise des cookies

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience sur notre site. Les cookies sont utilisés par la plupart des sites web pour aider à personnaliser votre expérience web.
En continuant à utiliser notre site sans modifier les paramètres, vous acceptez notre utilisation des cookies.

Skip to main content

Activiteitenverslag van het 3de trimester 2009 12-11-2009

Vermindering van de nette financiële schuld met EUR 50 miljoen sinds begin 2009
 
Op 11 november 2009 bedraagt de intrinsieke waarde per aandeel EUR 272
tegen EUR 241 op 30 juni 2009 (+13%)
 
 
VOORNAAMSTE FEITEN SINDS 30 JUNI 2009
Compagnie du Bois Sauvage heeft zijn beleid van geleidelijke schuldvermindering en versterking van zijn balansstructuur voortgezet.
 
Ze is overgegaan tot de vervroegde terugbetaling van schulden met vervaldag 2010 en 2011 ten belope van EUR 38 miljoen en beschikt over de nodige liquiditeiten om alle kredieten die vervallen tot einde 2012 terug te betalen.
 
De nettoschuld bedraagt EUR 250 miljoen, wat overeenstemt met een vermindering van EUR 50 miljoen sinds 1er januari 2009.
 
Op 11 september 2009 werd de maatschappij in beschuldiging gesteld voor valsheid in geschriften en misbruik van voorkennis bij de verkoop van een deel van haar Fortis aandelen op 3 oktober 2008. De maatschappij betwist de overtredingen en bevestigt dat er geen enkele inbreuk werd begaan.
 
PARTICIPATIES
De resultaten en/of de verwachtingen van de belangrijkste participaties op 30 september 2009 zijn in overeenstemming met de prognoses.
 
VOORUITZICHTEN VOOR HET LOPENDE BOEKJAAR
Vol vertrouwen in de kwaliteit van de activa in portefeuille, volgt de raad van bestuur met aandacht de evolutie van de markten en blijft voorzichtig wat betreft de vooruitzichten op korte en middellange termijn.
 
FINANCIELE KALENDER
8 maart 2010 (17u35)                Jaarresultaten 2009
 
Het Directiecomité

back