Ce site internet utilise des cookies

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience sur notre site. Les cookies sont utilisés par la plupart des sites web pour aider à personnaliser votre expérience web.
En continuant à utiliser notre site sans modifier les paramètres, vous acceptez notre utilisation des cookies.

Skip to main content

ACTIVITEITENVERSLAG 3de TRIMESTER 2011 10-11-2011

De intrinsieke waarde op 9 november 2011 bedraagt EUR 275 per aandeel tegenover EUR 296 op 30 juni 2011 (-7%)

VOORNAAMSTE FEITEN SINDS 30 JUNI 2011
De kapitaalvermindering met EUR 26 per aandeel, waartoe de buitengewone algemene vergadering op 27 april 2011 had besloten, werd eind juli 2011 uitbetaald.

Het openbaar overnamebod op de Deense vennootschap Satair door de groep EADS werd tot een goed einde gebracht eind september 2011. Gezien het uitzonderlijk dividend van DKK 50 per aandeel, uitgekeerd in juni 2011, neemt het eigen vermogen van Compagnie du Bois Sauvage toe met ongeveer EUR 9,5 miljoen (waarvan ± EUR 8 miljoen meerwaarde) ten opzichte van 31 december 2010 en met EUR 5 miljoen ten opzichte van 30 juni 2011. Ook werd haar tresorerie op positieve wijze geïmpacteerd met EUR 19,5 miljoen. Compagnie du Bois Sauvage was aandeelhouder van Satair sinds 2006 en realiseert op deze investering een IRR van 20%.

De lening van EUR 1,1 miljoen aan de Franse maatschappij Dordogne Périgord Investissement werd vervroegd terugbetaald begin juli 2011.

De maatschappij VEAN heeft een verkoopoptie uitgeoefend die zij sinds november 2007 had ten aanzien van Compagnie du Bois Sauvage om haar 200.000 aandelen Recticel te verkopen tegen een prijs van EUR 11,00 per aandeel. Hierdoor is de participatie die Compagnie du Bois Sauvage heeft in Recticel samen met de verbonden personen (Guy Paquot, Fingaren s.c.a. en Entreprises et Chemins de Fer en Chine s.a.) opgelopen tot 30,43%.
Na te hebben vastgesteld dat de drempel van 30% werd overschreden met minder dan 2%, en teneinde gebruik te kunnen maken van een vrijstelling van de verplichting tot OBA (zoals voorzien in artikel 52, §1er, 7° van het KB OBA van 27 april 2007) heeft de Compagnie besloten:

  • Het Directiecomité opdracht te geven tot verkoop van dit teveel van aandelen binnen een periode van twaalf maanden volgend op de datum van aankoop; en
  • Het stemrecht dat verbonden is aan de overtollige aandelen niet uit te oefenen.

Tot op heden werden 14.332 overtollige Recticel aandelen verkocht op de beurs aan een gemiddelde koers van EUR 4,8 per aandeel waardoor de totale participatie in Recticel nog slechts 30,38% bedraagt.

In het kader van het programma tot terugkoop van eigen aandelen waarvoor de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2010 haar goedkeuring uitsprak (http://www.bois-sauvage.be/info/AG2010/PVAGE2010.pdf), heeft Compagnie du Bois Sauvage 29.612 eigen aandelen vernietigd, namelijk 1,8% van haar kapitaal. Het aantal aandelen in omloop werd hierdoor herleid van 1.611.612 tot 1.582.000.
Heden bezit Compagnie du Bois Sauvage nog 1.335 eigen aandelen.

PARTICIPATIES
De resultaten van de verschillende participaties zijn in het algemeen conform de verwachtingen.

VOORUITZICHTEN VOOR HET LOPENDE BOEKJAAR
De Raad bevestigt zijn vertrouwen in de kwaliteit van haar activa en blijft voorzichtig voor wat betreft de vooruitzichten op korte/middellange termijn.

FINANCIËLE KALENDER
5 maart 2012 (17u35)             Jaarresultaten 2011

Het Directie Comité


back