Ce site internet utilise des cookies

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience sur notre site. Les cookies sont utilisés par la plupart des sites web pour aider à personnaliser votre expérience web.
En continuant à utiliser notre site sans modifier les paramètres, vous acceptez notre utilisation des cookies.

Skip to main content

Kapitaalvermindering - aanvullende informatie 07-06-2012

1.     Kapitaalvermindering - aanvullende informatie
De akte met betrekking tot de kapitaalvermindering van EUR 25 per aandeel die op de Algemene Vergadering op 25 april 2012 is beslist, werd op 11 mei 2012 in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De termijn van twee maanden (bescherming van schuldeisers) vanaf deze publicatie verstrijkt dus op 11 juli 2012.

Als er geen verzet komt van de schuldeisers zal de agenda voor de uitbetaling van de kapitaalvermindering tegen afgifte van coupon 25 er als volgt uitzien:

  • Ex-date                            20/7/2012
  • Record date                     24/7/2012
  • Payment date                   25/7/2012

Hierbij dient te worden opgemerkt dat coupon 25 van de vvpr-strip waardeloos zal zijn.

2.     Praktische modaliteiten betreffende de uitstaande warrants en stock options Compagnie du Bois Sauvage

Als de schuldeisers zich niet verzetten tegen de kapitaalvermindering, dan zal de uitoefenprijs van de uitstaande warrants en stock options vanaf 20 juli 2012 met EUR 25 per aandeel worden verminderd zoals beschreven in de onderstaande tabel:

Aantal Huidige uitoefenprijs (EUR) Nieuwe uitoefenprijs (EUR)
Warrants 2005-2 (10 op 30 juin 2013 tot 2015) 132.500 264,00 239,00
Stock options 2006 (1 op 20 april 2012 tot 2016) 2.350 257,41 232,41
Stock options 2007 (1 op 20 april 2012 tot 2017) 2.300 315,92 290,92
Stock options 2008 (1 op 20 april 2013 tot 2018) 2.700 319,50 294,50
Stock options 2008 (1 op 20 april 2013) 100 319,50 294,50
Stock options 2009 (1 op 20 april 2014) 3.150 132,93 107,93
Stock options 2010 (1 op 20 april 2015) 3.400 163,47 138,48

3.     Algemene opmerking

De warrant 2005-1 is uitoefenbaar van 10 tot 20 juni 2012 aan EUR 239,00 per aandeel. Op dit ogenblik is hij echter «out of the money». En op het ogenblik van de kapitaalvermindering zal deze warrant vervallen zijn en zonder waarde.

De aanpassing van de uitoefenprijs van de warrants en stock options Compagnie du Bois Sauvage is een gevolg van de toepassing van de anti-verwateringsclausules die vermeld staan in de diverse uitgifteprospectussen en in het stockoptionplan.

Contact
Bruno Spilliaert, Secretaris-Generaal
02/227.54.55
bruno.spilliaert@bois-sauvage.be


back