Ce site internet utilise des cookies

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience sur notre site. Les cookies sont utilisés par la plupart des sites web pour aider à personnaliser votre expérience web.
En continuant à utiliser notre site sans modifier les paramètres, vous acceptez notre utilisation des cookies.

Skip to main content

Cie du Bois Sauvage : Bekendmaking van belangrijke deelnemingen per 1 oktober 2012 02-10-2012

Gereglementeerde informatie
Bekendmaking van belangrijke deelnemingen per 1 oktober 2012

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Compagnie du Bois Sauvage n.v. een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhoudershap van Fingaren / Entreprises et Chemins de Fer en Chine n.v. over de 45%-drempel is gegaan (actieve drempeloverschrijding). Fingaren / Entreprises et Chemins de Fer en Chine n.v. bezitten voortaan 47,60% van de stemrechten van Compagnie du Bois Sauvage.

Guy Paquot controleert Fingaren c.v.a. die Entreprises et Chemins de Fer en Chine n.v. controleert. Samen bezitten ze voortaan 47,60% van de stemrechten van Compagnie du Bois Sauvage.

Deze kennisgeving werd ook naar de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) gestuurd.

De inlichtingen opgenomen in deze kennisgeving zijn de volgende:

Situatie per 1 oktober 2012

Noemer : 1.575.346

Houders van stemrechten Aantal stemrechten op 17/10/2011 Variatie Aantal stemrechten op 1/10/2012 % van stemrechten
Guy Paquot 11.585 - 11.019 566 0,04%
Fingaren c.v.a. 212 + 91.283 91.495 5,81%
E.C.F.C. n.v. 641.081 + 16.685 657.766 41,75%
TOTAAL 652.878 + 96.949 749.827 47,60%

De maatschappelijke zetel van deze vennootschappen is gevestigd te 1000 Brussel, Wildewoudstraat 17.

Bijkomende informatie

Converteerbare obligaties en rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten

Houder Type financieel instrument Vervaldatum Uitoefenings-termijn Aantal # stemrechten die kunnen verworven worden bij de uitoefening of de conversie van het instrument
Guy Paquot warrants 2013-2015 30/06/2015 10 au 30/06 645 645
Guy Paquot stock option 2011-2016 30/04/2016 01 au 20/04 650 650
Guy Paquot stock option 2012-2017 30/04/2017 01 au 20/04 500 500
Guy Paquot stock option 2013-2018 30/04/2018 01 au 20/04 500 500
Guy Paquot stock option 2014 30/04/2014 01 au 20/04 500 500
Guy Paquot stock option 2015 30/04/2015 01 au 20/04 500 500
E.C.F.C. s.a. warrants 2013-2015 30/06/2015 10 au 30/06 73.126 73.126
       

back