Ce site internet utilise des cookies

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience sur notre site. Les cookies sont utilisés par la plupart des sites web pour aider à personnaliser votre expérience web.
En continuant à utiliser notre site sans modifier les paramètres, vous acceptez notre utilisation des cookies.

Skip to main content

Cie du Bois Sauvage : Kapitaalvermeerdering - Vernietiging eigen aandelen 26-04-2017

Openbaarmaking overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 mei 2007
Gereglementeerde informatie

Kapitaalvermeerdering door uitoefening van inschrijvingsrechten

Naar aanleiding van de beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 25 april 2007 om een maximum van 2.300 inschrijvingsrechten uit te geven in het kader van een stock option plan voor bepaalde bestuurders, personeelsleden en vaste medecontracten van de vennootschap, haar dochterondernemingen en kleindochterondernemingen, wordt op 26 april 2017 de uitgifte van 2.300 nieuwe aandelen geacteerd. Deze nieuwe aandelen, uitgegeven aan een eenheidsprijs van EUR 290,92, zullen tot de handel op Euronext Brussel toegelaten worden vanaf 3 mei 2017.

Vernietiging eigen aandelen

Conform artikels 620 en 627 van de Wetboek van Vennootschappen heeft  de buitengewone algemene vergadering (BAV) van 27 april 2016 aan de Raad van Bestuur van Compagnie du Bois Sauvage zijn goedkeuring gegeven om over te gaan tot de terugkoop van eigen aandelen. De 2.854 aandelen, die tot 20 januari 2017 werden gekocht,  werden door notariële akte van 26 april 2017 vernietigd.

Wijzigingen in aandelen en kapitaal zijn als volgt:

  Voor 26/04/2017 Op 26/04/2017
Aandelenkapitaal (in euro) 84.163.100 84.278.100
Aantal uitstaande aandelen (met stemrecht) 1.683.262 1.682.708
Aantal uitstaande inschrijvingsrechten en warrants 5.000 2.700
Noemer in het kader van de transparantiewetgeving 1.683.262 1.682.708

 Dit persbericht werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald. 
Mocht er een geschil ontstaan tussen de twee versies, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig


Notariële akte van 26.04.2017 - annex aan het persbericht - in het FR


Rapport vd Commissaris 25.04.2017 - annex persbericht - in het FR


back