Search
Close this search box.

Persbericht

Cie du Bois Sauvage : Resultaten 2021

RESULTATEN

  • Het bedrijfsresultaat voor overdrachten, schommelingen van de reële waarde en waardeverminderingen bedraagt EUR 64,5 miljoen tegenover EUR 24,4 miljoen in 2020 en 38,9 miljoen in 2019.
  • Nettoresultaat aandeel van de groep van EUR 71,3 miljoen (exclusief de meerwaarde op de verkoop van de deelneming in Recticel) tegenover EUR 14,4 miljoen in 2020 en 62,7 miljoen in 2019.

INTRINSIEKE WAARDE

  • De intrinsieke waarde per aandeel bedraagt EUR 536 op 31 december 2021, tegenover EUR 459 op 31 december 2020. Deze intrinsieke waarde houdt rekening met de verkoop van de deelneming in Recticel

DIVIDEND

  • Een voorgesteld bruto dividend van EUR 15,80 per aandeel, waarvan EUR 7,90 voor het boekjaar 2021 en een buitengewoon dividend van eveneens EUR 7,90.

TERUGKOOP VAN EIGEN AANDELEN

  • Compagnie du Bois Sauvage kondigt haar voornemen aan om haar eigen aandelen in te kopen overeenkomstig de toestemming van de algemene vergadering van 28 april 2021.

Cie du Bois Sauvage : Resultaten 2021