Search
Close this search box.

Onze missie

Voor Compagnie du Bois Sauvage staat een diepgaande visie centraal, die veel verder gaat dan enkel een patrimoniuminvesteerder zijn. Wij zijn een stabiele, betrouwbare partner met sterke familiale roots en een rijke geschiedenis van ondernemingssucces. Op lange termijn willen we ondernemers en vooruitstrevende partners die wij begeleiden blijven ondersteunen. Daarbij is onze vertrouwensrelatie essentieel.
We richten ons op een beperkt aantal deelnemingen, vooral in de industrie. We dragen actief bij aan het succes van bedrijven door hen in al hun groeifases bij te staan met onze expertise en ondersteuning. Ons netwerk van beleggers deelt onze langetermijnvisie en onze aanpak, die gekenmerkt wordt door voorzichtigheid en verantwoordelijkheid. Onze missie is om echte groei te creëren, d.w.z. duurzame en tastbare groei die aangedreven wordt door stabiel beheer.

Een duurzame groei

Wij worden geleid door een langdurige loyaliteit aan de ondernemers en visionairs die we steunen, zelfs door economische cycli heen, in een relatie waarin vertrouwen de sleutel is.
Groei kan echter alleen duurzaam zijn als deze gepaard gaat met een verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen en volledige aandacht voor milieukwesties. We zetten ons in om initiatieven op dit gebied binnen onze participaties te ondersteunen en integreren deze zorgen in onze beleggingsstrategie.

Een tastbare groei

We selecteren projecten die succesvolle resultaten opleveren en waarde creëren voor alle belanghebbenden, inclusief onze aandeelhouders. De intrinsieke groei van Bois Sauvage moet zowel de betaling van een terugkerend dividend als investeringen ter ondersteuning van toekomstige groei mogelijk maken.

Een groei die aangedreven wordt door stabiel beheer

Goed bestuur vormt de kern van ons ondernemingsproject. We stellen dezelfde eisen aan onszelf als aan de participaties van de Groep. Niets kan duurzaam gebouwd worden als het niet gebouwd is op gezonde, ethische fundamenten, gedreven door uitmuntend ondernemerschap en rigoureus beheer van menselijke, technische en financiële middelen.

Kerncijfers

Voor de groep (EUR 1.000)

Eigen middelen

597.070

Intrinsieke waarde

898.861

Per aandeel (EUR)

Eigen middelen

360,00

Intrinsieke waarde

541,97

Corporate Governance Principes

Een goed bestuur is essentieel en met dezelfde eisen die we aan onszelf stellen, verlangen we ook nauwkeurigheid in onze participaties. Ondernemersexcellentie en een goed beheer van middelen, zowel menselijke, technische als financiële, blijven de gezonde basis voor de duurzame opbouw van een bedrijf.
Deze vereiste wordt weerspiegeld in het Good Governance Charter, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 19 december 2005 en voor het laatst gewijzigd op 4 december 2023.

04 12

2023

Corporate Governance Charter

04 12

2023

Intern reglement van het Comité belast met de Audit en Risicobeheer

Verklaring inzake Corporate Governance

22 03

2024

Referentiecode

22 03

2024

Afwijking van de referentiecode

22 03

2024

Aandeelhouderschap

22 03

2024

Interne Controle en Risk Management

22 03

2024

Belangenconflicten

22 03

2024

Niet-financiële informatie

22 03

2024

Remuneratieverslag

22 03

2024

Samenstelling en werking van de bestuursorganen

Statuten

14 06

2023

Statuten

In het frans

Raad van Bestuur

Hubert OLIVIER

vert. Tigrane, SAS

2015-2027

Voorzitter van de raad van bestuur,
Onafhankelijke bestuurder

Valérie PAQUOT

2010-2028

Bestuurder die de hoofd-aandeelhouder vertegenwoordigt

Marie-Noël PAQUOT

vert. Blacercel, NV

2023-2027

Bestuurder die de hoofd-aandeelhouder vertegenwoordigt

Pierre Alexis HOCKE

2020-2028

Bestuurder verbonden met de
hoofdaandeelhouder

Karen DUMERY

vert. GoAct BV

2023-2027

Onafhankelijke bestuurder

Isabelle HAMBURGER

vert. HLW BVBA

2015-2026

Onafhankelijke bestuurder

Thibault VAN CRAEN

2023-2027

Onafhankelijke bestuurder

Nils VAN DAM

2023-2027

Onafhankelijke bestuurder

Christophe MIGNOT

2024-2028

Onafhankelijke bestuurder

Comité belast met de Audit en Risicobeheer

Karen DUMERY

Voorzitster

Pierre Alexis HOCKE

Lid

Thibault VAN CRAEN

Lid

Benoemings- en remuneratiecomité

Nils VAN DAM

Voorzitter

Isabelle HAMBURGER

Lid

Valérie PAQUOT

Lid

Algemeen directeur

Benoit DECKERS

Algemeen directeur

Ontstaansgeschiedenis

De naam ‘Bois Sauvage’ verwijst naar de plaats in Brussel waar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd. De plaats ‘Wilde Wouter’, vertaald naar ‘Bois Sauvage’, bevond zich ooit tussen de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal en de eerste stadsomwalling van Brussel. De vennootschap heeft de Wilde Woud arcaden, muurfragmenten van de 13de-eeuwse omwalling, gerenoveerd, wat haar in in 1992 de ‘Prijs van de Kunstwijk’ opleverde evanals in 2002 voor de renovatie van de Treurenberg site.

Compagnie du Bois Sauvage werd opgericht door Ridder Paquot en is ontstaan uit de samenvoeging van negentien ondernemingen van diverse oorsprong, gaande van Fours Lecocq tot Charbonnages d’Hensies-Pommeroeul. Deze samenvoeging, die perfect aansloot bij de strategie van stabiliteit en het streven naar economische en financiële heropleving van de Groep, werd uiteindelijk verstrekt door met de moedermaatschappij Surongo in 2002.

Vandaag bestaat de Groep uit Entreprises et Chemins de Fer en Chine (hoofdaandeelhouder) en de werkmaatschappij Compagnie du Bois Sauvage. De familie Paquot oefent de zeggenschap uit over Fingaren BV, die de zeggenschap uitoefent over Entreprises et Chemins de Fer en Chine NV. (ECFC). Op 31 december 2023 hadden ze samen 50,72% van de stemrechten van Compagnie du Bois Sauvage in hun bezit. Voor 49,27% van het kapitaal bestaat er bij weten van de Vennootschap geen aandeelhouderspact.