Search
Close this search box.

Financiële rapporten

2023

Jaarverslag

gepubliceerd op 22/03/2024

2022

Statutaire rekeningen

gepubliceerd op 11/05/2023

(In het Frans)

2023

ESEF-Verslag

gepubliceerd op 27/04/2023

naar alle ESEF-Verslagen

Algemene Vergaderingen

24 04

2024

Bijeenroeping & annexen

gepubliceerd op 22/03/2024

Financiële kalender

03 03

2024

Bekendmaking van de jaarresultaten 2023

22 03

2024

Publicatie van het jaarverslag

24 04

2024

Algemene Vergadering

02 05

2024

Datum van onthechting van het dividend (ex date)

03 05

2024

Datum van registratie van het dividend (record date)

06 05

2024

Datum van betaling van het dividend (payment date)

02 09

2024

Publicatie v.d. halfjaarlijkse resultaten 2024

Aandeelhouders

Structuur

Laatste transparantiekennisgevingen

03 12

2020

Transparantiekennisgeving: Entreprises et Chemins de Fer en Chine

(In het Frans)

03 12

2020

Persbericht

Artikel 74 van de OBA-wet van 01/04/2007

01 09

2023

Entreprises et Chemins de Fer en Chine & Fingaren

(In het Frans)

Aantal aandelen

Aandelen
Code SVM (SRW code)3592-03
Code ISINBE0003592038
Euronext symbolCOMB
Reuters symbolCBOS.BE
Bloomberg symbolCOMB.BB
Maatschappelijk kapitaalEUR 84.410.824,72
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten1.658.509
Noemer in het kader van de transparantiewetgeving1.658.509

Terugkoop van eigen aandelen

De buitengewone algemene vergadering (BAV) van 28 april 2010 heeft aan de Raad van Bestuur van Compagnie du Bois Sauvage zijn goedkeuring gegeven om over te gaan tot de terugkoop van eigen aandelen onder bepaalde voorwaarden. Deze goedkeuring van een initiële periode van 3 jaar is hernieuwd geweest door de BAV van 24 april 2013 voor een periode van 3 jaar, door de BAV van 27 april 2016 voor een periode van 5 jaar en nogmaals door de BAV van 28 april 2021, opnieuw voor een periode van 5 jaar

16 07

2024

Laatste desbetreffende persbericht

28 04

2021

Verslag van de BAV

(In het Frans)

Financiële dienst

Financiële instellingen die de uitoefening van de financiële dienst van de Vennootschap in België voor hun rekening nemen:
Paying Agent sinds 18 juni 2011 : Euroclear Belgium