Search
Close this search box.

Persbericht

Cie du Bois Sauvage: Bekendmaking van belangrijke deelneming per 24 juni 2019 Gereglementeerde informatie

Bekendmaking van belangrijke deelneming per 24 juin 2019

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Compagnie du Bois Sauvage n.v. een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhoudershap van Entreprises et Chemins de Fer en Chine n.v. onder de 45 % drempel is gegaan (actieve drempeloverschrijding).

Dhr. Guy Paquot controleert Fingaren c.v.a. die Entreprises et Chemins de Fer en Chine n.v. controleert, dat Compagnie du Bois Sauvage n.v. controleert.

Samen bezitten ze voortaan 50,44 % van de stemrechten van Compagnie du Bois Sauvage n.v.

Deze kennisgeving werd ook naar de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) gestuurd.

De inlichtingen opgenomen in deze kennisgeving zijn de volgende:

Situatie per 24 juni 2019

Noemer: 1.685.358

De maatschappelijke zetel van deze vennootschappen is gevestigd te 1000 Brussel, Wildewoudstraat 17.

De informatie in deze webpagina werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald. Mocht er een geschil ontstaan over de interpretatie van deze informatie, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig.