Terugkoop van aandelen

De buitengewone algemene vergadering (BAV) van 28 april 2010 heeft aan de Raad van Bestuur van Compagnie du Bois Sauvage zijn goedkeuring gegeven om over te gaan tot de terugkoop van eigen aandelen onder bepaalde voorwaarden. Deze goedkeuring van een initiële periode van 3 jaar is door de BAV van 24 april 2013 hernieuwd  geweest voor een periode van 3 jaar en door de BAV van 27 april 2016 voor een periode van 5 jaar.

Zie het verslag van de BAV van 27 april 2016 (in het Frans)

Lijst van de berichten

De Raad van Bestuur van Compagnie du Bois Sauvage van 4 maart 2016 heeft besloten het programma van terugkoop van eigen aandelen dat dat sinds 30 januari 2012 was opgeschort te heractiveren.