Terugkoop van aandelen

De buitengewone algemene vergadering (BAV) van 28 april 2010 heeft aan de Raad van Bestuur van Compagnie du Bois Sauvage zijn goedkeuring gegeven om over te gaan tot de terugkoop van eigen aandelen onder bepaalde voorwaarden. Deze goedkeuring van een initiële periode van 3 jaar is hernieuwd  geweest door de BAV van 24 april 2013 voor een periode van 3 jaar, door de BAV van 27 april 2016 voor een periode van 5 jaar en nogmaals door de BAV van 28 april 2021, opnieuw voor een periode van 5 jaar Zie het verslag van de BAV van 28 april 2021 (in het Frans)

Lijst van de berichten

De laatste transacties op eigen aandelen vonden plaats op 14 juni 2024.