Communiqués de presse

Compagnie du Bois Sauvage: Terugkoop van eigen aandelen – Week van 14/03/2022 tot 18/03/2022.

Uitvoering van de machtigingen van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2021

Verklaring van de transacties op eigen aandelen van 14/03/2022 tot 18/03/2022

Transactie datum

Aantal teruggekochte aandelen

Gemiddelde prijs (€)

Hoogst betaalde prijs (€)

Laagst betaalde prijs (€)

Totaal bruto bedrag (€)

14-03-22

26

338,0000

338,0000

338,0000

8.788,00

15-03-22

140

338,0000

338,0000

338,0000

47.320,00

16-03-22

139

336,3309

340,0000

333,0000

46.750,00

17-03-22

130

338,5462

341,0000

336,0000

44.011,01

18-03-22

154

338,5130

340,0000

337,0000

52.131,00

Totaal

589

337,8600

 

 

199.000,01

In uitvoering van Artikel 8:4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart Compagnie du Bois Sauvage volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel. Per 18/03/2022, bedroeg het aantal sinds 28 april 2021 teruggekochte aandelen 598 voor een bedrag van € 199.000,01. Het historische overzicht van de transacties is beschikbaar op www.bois-sauvage.be (rubriek «Financiële Informatie» - «Terugkoop van aandelen»).

 

Compagnie du Bois Sauvage: Terugkoop van eigen aandelen – Week van 14/03/2022 tot 18/03/2022.