Communiqués de presse

Compagnie du Bois Sauvage: Terugkoop van eigen aandelen – Week van 21/03/2022 tot 25/03/2022.

Uitvoering van de machtigingen van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2021

Verklaring van de transacties op eigen aandelen van 21/03/2022 tot 25/03/2022

In uitvoering van Artikel 8:4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart Compagnie du Bois Sauvage volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel. Per 25/03/2022, bedroeg het aantal sinds 28 april 2021 teruggekochte aandelen 1.485 voor een bedrag van € 504.236,00. Het historische overzicht van de transacties is beschikbaar op www.bois-sauvage.be (rubriek «Financiële Informatie» - «Terugkoop van aandelen»).   

Compagnie du Bois Sauvage: Terugkoop van eigen aandelen – Week van 21/03/2022 tot 25/03/2022.