Communiqués de presse

Cie du Bois Sauvage: Resultaten H1 2022

Bedrijfsresultaat voor overdrachten, schommelingen van de reële waarde en waardeverminderingen: EUR 3,5 miljoen t.o.v. EUR 13,2 miljoen op 30 juni 2021.

Nettoresultaat van de groep: EUR 74,1miljoen t.o.v. EUR 77,4 miljoen op 30 juni 2021.

Intrinsieke Waarde per aandeel op 30 juni 2022 bedraagt EUR 508,8 miljoen t.o.v. EUR 536,2 op 31 december 2021.

 

Dit persbericht werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald. 
Mocht er een geschil ontstaan tussen de twee versies, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig
 

Cie du Bois Sauvage: Resultaten H1 2022