Communiqués de presse

Cie du Bois Sauvage: Terugkoop van eigen aandelen – Week van 17/10/2022 tot 21/10/2022

Uitvoering van de machtigingen van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2021

Verklaring van de transacties op eigen aandelen van 17/10/2022 tot 21/10/2022:

In uitvoering van Artikel 8:4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart Compagnie du Bois Sauvage volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel. Per 21/10/2022, bedroeg het aantal sinds 28 april 2021 teruggekochte aandelen 12 164 (0,7 % van het totaal aantal aandelen) voor een bedrag van € 4 120 252,05. Het historische overzicht van de transacties is beschikbaar op www.bois-sauvage.be (rubriek «Financiële Informatie» - «Terugkoop van aandelen»).

Cie du Bois Sauvage: Terugkoop van eigen aandelen – Week van 17/10/2022 tot 21/10/2022