Communiqués de presse

Cie du Bois Sauvage : Resultaten 2022

RESULTATEN

  • Het bedrijfsresultaat voor overdrachten, schommelingen van de reële waarde en waardeverminderingen bedraagt EUR 41,0 miljoen tegenover EUR 64,5 miljoen in 2021.
  • Nettoresultaat aandeel van de groep van EUR 108,1 miljoen tegenover EUR 71,3 miljoen in 2021.

INTRINSIEKE WAARDE

  • De intrinsieke waarde per aandeel bedraagt EUR 558 op 31 december 2022, tegenover EUR 536 op 31 december 2021.

DIVIDEND

  • Voorgesteld bruto dividend van EUR 8,00 per aandeel,  tegenover EUR 15,80 per aandeel op 31 december 2021, waarvan EUR 7,90 voor het boekjaar 2021 en een buitengewoon dividend van eveneens EUR 7,90.

TERUGKOOP VAN EIGEN AANDELEN

  • Compagnie du Bois Sauvage kondigt de opschorting aan van de in maart 2022 hervat programma van inkoop van aandelen. Op heden 18.637 eigen aandelen (zijnde 1,1% van het totaal aantal aandelen) werden aangekocht.

Cie du Bois Sauvage : Resultaten 2022