Communiqués de presse

Cie du Bois Sauvage: Terugkoop van eigen aandelen – Week van 06/03/2023 tot 08/03/2023

Uitvoering van de machtigingen van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2021

Verklaring van de transacties op eigen aandelen van 06/03/2023 tot 08/03/2023 :

Vanaf 09 maart 2023 heeft Compagnie du Bois Sauvage haar aandeleninkoopprogramma opgeschort.

In uitvoering van Artikel 8:4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart Compagnie du Bois Sauvage volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel. Per 08/03/2023, bedroeg het aantal sinds 28 april 2021 teruggekochte aandelen 18 837 (1,1 % van het totaal aantal aandelen) voor een bedrag van € 6 295 007,05. Het historische overzicht van de transacties is beschikbaar op www.bois-sauvage.be (rubriek «Financiële Informatie» - «Terugkoop van aandelen»).

Cie du Bois Sauvage: Terugkoop van eigen aandelen – Week van 06/03/2023 tot 08/03/2023