Communiqués de presse

Cie du Bois Sauvage : Tijdens de Gewone Algemene Vergadering van 26 april 2023 werden alle agendapunten goedgekeurd

Tijdens de Gewone Algemene Vergadering van 26 april 2023 werden alle agendapunten goedgekeurd waaronder ook de uitkering van een bruto dividend van EUR 8,00 per aandeel.

Compagnie du Bois Sauvage heeft op 26 april 2023 haar Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden. De aandeelhouders hebben alle agendapunten goedgekeurd.
Een punt werd aan de agenda, die gepubliceerd werd op 24 maart 2023, toegevoegd, namelijk de herbenoeming van de commissaris. Dit punt werd tijdens de zitting goedgekeurd door 99,45% van de voorgelegde aandelen, zijnde 56,36% van het totaal aantal aandelen met stemrecht. 

De Gewone Algemene Vergadering heeft onder meer beslist om een bruto dividend uit te keren van EUR 8,00 per aandeel (ISIN BE0003592038).

Het nettobedrag na aftrek van de roerende voorheffing is EUR 5,60 en zal op 4 mei 2023 worden uitbetaald (ex-date 2 mei 2023 - record date 3 mei 2023).

De "System Paying Agent" die gekozen werd voor de uitbetaling van het dividend 2022 is Euroclear Belgium.

 

Dit persbericht werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald. 
Mocht er een geschil ontstaan tussen de twee versies, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig

Cie du Bois Sauvage : Tijdens de Gewone Algemene Vergadering van 26 april 2023 werden alle agendapunten goedgekeurd