Communiqués de presse

Cie du Bois Sauvage : Compagnie du Bois Sauvage hernieuwt zijn raad van bestuur en vervangt zijn voorzitter

Tijdens de Algemene Vergadering op 26 April werden 4 nieuwe bestuurders benoemd in de Raad van Bestuur van Compagnie du Bois Sauvage.

Mevrouw Valérie Paquot, die sinds april 2020 voorzitster was van de Raad van Bestuur, heeft besloten om het voorzitterschap over te dragen.

Op 2 juni heeft de nieuw gevormde Raad van Bestuur de heer Hubert Olivier benoemd als voorzitter. Voormalig voorzitter van de Franse OCP groep en lid van het Uitvoerend Comité van Mc Kesson Europe, de heer Hubert Olivier is sinds april 2015 lid van de Raad van Bestuur van Compagnie du Bois Sauvage.

Cie du Bois Sauvage : Compagnie du Bois Sauvage hernieuwt zijn raad van bestuur en vervangt zijn voorzitter